Hopp direkte til innhold

LHL kjøper Vertikal Helse og skriver helsehistorie

LHLs landsstyre har godkjent oppkjøp av Vertikal Helse AS. Formålet er å gi pasientene raskere og bedre helsehjelp, og å gjøre medisinsk kompetanse mer tilgjengelig for de som trenger det.

– Vi kjøper Vertikal Helse fordi vi ser at våre medlemmer og andre pasienter ikke får et godt nok tilbud fra de offentlige helsetjenestene. Vi vil bidra til et bedre helse-Norge for alle pasienter ved å gjøre medisinsk kompetanse mer tilgjengelig, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL.

Vertikal Helse er en stor aktør innen medisinsk rådgivning i Norge og den største private kjøperen av helsetjenester. Selskapet er en garantist for raskest og best mulig behandling for sine medlemmer, gjennom medisinsk rådgivning, veiledning og forsikringsfinansierte helsetjenester.

Nye tilbud til våre medlemmer

Formålet med oppkjøpet er å gi et enda bedre tilbudet til både LHLs medlemmer og andre pasienter. Mange pasienter opplever for lang ventetid, for dårlig oppfølging og har vanskeligheter med å orientere seg i helsetilbudene.

– Vi kan nå tilby en medisinsk rådgivningstjeneste, som følger pasientene fra første kontakt med helsevesenet til ferdig behandling. Vertikal Helse er en garantist for rask og best mulig behandling, som vil komme pasientene til gode, sier Jahren.

Vertikal helses behandlingsforsikringer er de eneste i markedet som ikke diskriminerer på alder eller risikoprofil forøvrig. Kjøpet av Vertikal Helse AS flytter makt over til pasientene, fordi LHL blir den første pasientorganisasjonen som kan tilby medisinsk rådgivning og helseforsikringer til alle i Norge.

LHL har helt siden starten i 1943 supplert og dekket hull i det offentlige helsetilbudet. Som organisasjon vil vi fortsette å utvikle nye løsninger som virkeliggjør vår visjon om et bedre liv for mennesker som strever med sykdom. LHL vil sørge for at alle medlemmer får god informasjon om de nye mulighetene oppkjøpet gir.

Les mer om Vertikal Helse på hjemmesiden.

Kontaktpersoner:

For mer informasjon kontakt:

Frode Jahren, generalsekretær i LHL
Tlf: 911 31 944, frode.jahren@lhl.no

Om Vertikal Helse AS (faktaboks)

Vertikal Helse er en medlemsorganisasjon med over 170 000 medlemmer. Selskapet er Norges ledende leverandør av helseforsikring en markedsandel på 33% og er den største private innkjøperen av helsetjenester og medisinsk rådgivning. I 2015 bistod Vertikal Helse over 35 000 pasienter til rett behandling til rett tid.