Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

LHL-klinikkene Feiring 25 år

Landets nest største hjertesenter er 25 år. På disse årene har det blitt gjennomført mer enn 70 000 hjerteundersøkelser og over 50 000 hjertebehandlinger siden den første hjerteoperasjonen 5. juli 1989.

LHL-klinikkene Feiring er historien om hvordan LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, tok tak i det som var en stor utfordring i Helse-Norge på midten av 1980-tallet: Voksende hjertekøer.

I 1986 sendte LHL brev til Sosialdepartementet og tilbød seg å bygge et hjertekirurgisk senter tilknyttet Feiring kurssenter.

 Til tross for motstand, og at ikke myndighetene den gangen var spesielt positive til planene, fikk vi likevel etablert Feiringklinikken. Historien har vist at dette var en riktig og nødvendig etablering, og i siste valgkamp ble det under den avsluttende partilederdebatten vist til klinikken flere ganger, påpeker viseadministrerende direktør i LHL-klinikkene og sjef for Feiring, Arne Lie.

Men det er ikke bare politikere, regionale helseforetak og etter hvert også helseforsikringsselskaper som er fornøyd med LHL-klinikkene Feiring, som er et spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av voksne hjertesyke. For Lie og de over 200 andre som jobber som jobber på klinikken er pasientenes tilbakemelding den viktigste og største bekreftelsen på dens rolle i norsk helsevesen. LHL-klinikken Feiring, sammen med LHL-klinikkene Glittre, er blant sykehusene som kommer best ut i Kunnskapssenterets store spørreundersøkelsen om pasienters erfaringer med norske sykehus i 2013.

– Vi er svært glad for at vi ligger helt i toppen av samtlige sykehus i landet. Kvalitet og omsorg er rettesnoren i vår pasientbehandling, forteller Lie.

Resultater på andre områder bekrefter kvaliteten på tilbudet som gis ved klinikken. For eksempel er den blant de hjertekirurgiske enhetene som ligger lavest når det gjelder blødninger, infeksjoner og dødsfall etter inngrepene.

– Selv om det selvsagt er forskjell på pasientenes tilstand og hva som utføres på forskjellige steder, er slike resultater mer enn bare statistikk, fordi de betyr mye for dem det gjelder, understreker Lie.

LHL-klinikkene Feiring bidrar med andre ord – og helt i tråd med LHLs visjon – til et bedre liv for de som får ta turen til senteret i den lille bygda Feiring ved Mjøsa. Her behandles forsnevringer, eller tette blodårer i hjertet, hjerteklaffefeil og hjerteflimmer. Klinikken utfører angiografi, PCI, TAVI, ablasjonsbehandling og bypassoperasjoner. En av landets største rehabiliteringsavdelinger for hjertesyke finner du også her, samt forebyggings- og samhandlingsprosjektet "Hjerteløftet".

– Rundt 25 prosent av alle utredninger og behandlinger som foretas i Norge innenfor vårt spesialområde gjøres hos oss, forteller Lie, og opplyser at klinikken gjennomfører omtrent 4 500 angiografiske utredninger, 1 700 utblokkinger (PCI), 200 ablasjoner og 650 bypass- og klaffeoperasjoner hvert år. Rehabiliteringsavdelingen har en årlig kapasitet på 500 deltakere.
I 2013 ble det ifølge Norsk hjertekirurgiregisters årsrapport utført 529 koronar bypass-operasjoner. Til sammenligning ble 460 operasjoner utført på Oslo Universitetssykehus. Rapporten viser også at Feiring utførte nest flest aortaklaffeoperasjoner.

I løpet av neste år starter et nytt kapittel i LHL-klinikken Feirings historie. Da starter byggingen av det som skal bli et nasjonalt kraftsenter for hjerte- og lungesykdom på Gardermoen, bare noen få kilometer lenger sør.

– Vi flytter tilbudet til et kommunikasjonsmessig mer sentralt område og vi får nye og mer funksjonelle lokaler. Dette, sammen med at vi da får muligheter til å se pasientenes situasjon under ett og utvide kapasiteten, betyr et enda bedre tilbud for landets hjertesyke og for flere, sier Lie, som forteller at nesten 86 prosent av dem som er på Feiring også har en bidiagnose.