Hopp direkte til innhold

LHL lærer opp morgendagens livreddere

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) er i ferd med å utvikle og rulle ut et kunnskapsbasert undervisningsopplegg innen førstehjelp for 630 000 elever fra 1 til 10 trinn til bruk i landets nærmere 3000 grunnskoler.

Prosjektet førstehjelp i grunnskolen i regi av LHL gjennomføres på oppdrag for Helsedirektoratet og undervisningsopplegget er allerede tatt i bruk på skoler i over 13 fylker og 45 kommuner. Opplæringsprosjektet fullfinansieres av Gjensidigestiftelsen ut 2020.

Prosjektet ledes av Marit Røed Halvorsen. I begynnelsen av oktober var prosjektets medarbeidere i Flora for å ha opplæring av til sammen 170 barne- og ungdomsskolelærere.

morgendagens livreddere

Her representert ved Ann Helen Buskenes Estenstad (t.v),  Robin Johansen (midten) og Ruth-Jorunn Segadal Breiland (t.h).

Følg det pågående arbeidet:

Gratis og unikt

LHL har sammen med lærere og ressurser fra det akuttmedisinske miljøet i Norge utviklet et kunnskapsbasert undervisningsopplegg, gratis for alle norske grunnskoler. Undervisningsopplegget er unikt både her hjemme og internasjonalt, på grunn av omfanget, men også fordi det er lærerne ved de enkelte skolene, og ikke helsepersonell, som gjennomfører opplæringen med elevene i skoletiden.

Hvert minutt teller

De første minuttene er avgjørende. Forskning viser at 200 liv i Norge kunne vært reddet dersom flere lærer seg grunnleggende førstehjelp. Og samtidig varsler 113.

Tidskritiske sykdommer og skader rammer mange mennesker hver eneste dag. Hvert år behandles det rundt 300 000 skader i norske sykehus. Akutt hjerteinfarkt rammer mellom 10 – 15 000 personer årlig, mens hjerneslag rammer 11 000 personer i løpet av et år. Plutselig hjertestans rammer mer enn 3 000 personer hvert år i Norge.

Livsviktig læring livet ut

Elevene i Norge utgjør en betydelig andel av den samlede befolkningen i Norge, og vil gjennom dette opplæringsprogrammet nå få tidlig og livsviktig lærdom - som vil vare livet ut. Opplæringen tilpasses elevenes alder, modenhet og særlige behov. Støtt vårt arbeid med å redde liv i Norge med å oppfordre skolen i din kommune til å bruke vårt undervisningsopplegg.