Hopp direkte til innhold

LHL miljøsertifiseres

- LHL ønsker å ta miljøansvar og ha et svært bevisst forhold til miljøavtrykkene etter oss, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL Han understreker at miljøsertifiseringen bidrar til å skjerpe hele organisasjonen, fra topp til tå.

Mandag 4. juni kommer Inger Marie Blix fra stiftelsen Det Norske Veritas (DNV) for å foreta endelig miljøsertifisering av LHL-sykehuset Gardermoen.

LHLs miljøpolicy

LHL er en samfunnsansvarlig organisasjon som forplikter alle våre ledere og medarbeidere til å ta ansvar for ytre miljø og bidra til å redusere forurensningen i organisasjonen. Ved å integrere miljøfokus i styrings- og ledelsesfunksjoner sikrer vi fokus på miljø i alle ledd i organisasjonen. Vi får et miljøledelsessystem som bidrar til systematisk jobb med både forebygging og kontinuerlig miljøforbedringer.

Områdene som skal miljøsertifiseres er:

  1. Renovasjon og avfallshåndtering
  2. Kjemikaliehåndtering
  3. Medikamenthåndtering
  4. Miljøprofil på våre innkjøp (velge miljøvennlige produkter, og krav til våre leverandører)

miljosertifisering_2017.jpg
Med på bildet fra LHL er Inger Lene Braastad, revisjonsleder Inger Marie Blix fra stiftelsen Det Norske Veritas, Terje Langerød og sittende i front Merete F. Bendheim og Einar Cyvin.

Målene med sertifiseringen

  • Minske miljøkonsekvensene til tjenestene som vi leverer
  • Sikre at etterlevelse av myndighets- og kundekrav til miljø blir en del LHLs styringssystem
  • Sikre at avgjørelser blir gjort på bakgrunn av føringer og resultater i miljøstyringssystemet
  • Skape en kultur hvor miljøaspektet er en del av kontinuerlige forbedringer av LHLs tjenester
  • Øke ansattes engasjement og forståelse rundt miljø
  • Øke og forbedre omdømme og troverdighet til LHL

Det er besluttet at hele LHL (utenom Vertikal Helse, Sandvika Nevrosenter, Forusakutten og LHL-sykehuset Vestfold) skal gjennomgå sertifisering i tråd med ISO 14001 i regi av DNV i perioden 4. juni til 19. juni.