Hopp direkte til innhold

LHL og Mills har inngått en treårig avtale

LHL og Mills har signert en treårig avtale hvor LHL-logoen får eksponering på Vita hjertego’ produktene. Samarbeidet vil omfatte felles kolesterolkampanje hvor målet er å øke befolkningens bevissthet om hvorfor det er viktig å ha kontroll på eget kolesterol og forebyggende aktiviteter for et sunnere liv.

Vi har et folkehelseproblem når befolkningen mangler kunnskap om kolesterol og over 10 prosent av befolkningen bruker kolesterolsenkende midler hvor de aller fleste (50+) har utviklet hjerte-/karsykdom. Derfor ser vi frem til et langsiktig samarbeidet med Mills hvor fokus på å bedre folkehelsen gjennom å øke kolesteroloppmerksomheten i befolkningen er en viktig ingrediens i dette samarbeidet, sier markedssjef Martin Steen i LHL.

Vita hjertego’ ble utviklet i samarbeid med forskningsmiljøer for over 20 år siden og var basert på et ønske om å utvikle en margarin som hadde en gunstig effekt på kolesterolet. Det er derfor strenge krav til hva som kan bli et Vita hjertego’ produkt.

LHL har i mange år bidratt til å øke kunnskapen om kolesterol i befolkningen, blant annet ved å ta til orde for å teste barn som startet i første klasse for høyt kolesterol som del av barnevaksinasjonsprogrammet. I tillegg er LHL flinke til å gi forebyggende råd og veiledning om gode levevaner både for å forebygge kroniske sykdommer og for å ha et godt liv med sykdom gjennom fysisk aktivitet, et riktig kosthold som bidrar til god helse og livskvalitet. På den måten vil LHL-logoen passe godt på Vita hjertego' produktene, sier Hege Rognlien i Mills.

I fellesskap vil LHL og Mills også se på muligheten for å invitere andre samarbeidspartnere for å nå ut til befolkningen med kolesterolbudskapet og gi forebyggende råd om sunn matglede. Videre vil LHL og Mills samarbeide om å utvikle hjertevennlige menyer, utveksle matfaglig- og ernæringskompetanse og LHL skal tilby tips og råd til aktiv hverdag og årlige kolesterolmålinger av ansatte hos Mills.

Om LHL

LHL er en medlemsbasert, ideell og helhetlig helseorganisasjon med over 53 000 medlemmer. Vi tilbyr behandling og helsetjenester med utgangspunkt i pasientens medisinske og menneskelige behov. Kombinasjonen av 250 lokallag, klinikker, rehabilitering og sykehusdrift gir LHL en unik mulighet til å følge opp pasienter og pårørende før, under og etter behandling.

Om Mills AS

Mills AS er norsk, familieeid mat- og merkevarehus som ble etablert på Grünerløkka i Oslo i 1885. Der holder vi hus fremdeles, og produserer og markedsfører flere av landets mest kjente og kjære matvarer under merkevarene Delikat, Mills, Vita Hjertego', Soft Flora og Melange. Vår hovedoppgave er å gjøre det enklere for dagens og fremtidens generasjoner å samles rundt sunn og god mat. 

https://www.mills.no/