Hopp direkte til innhold

LHL Omsorg overtar driften av St. Hanshaugen omsorgssenter 1. februar

LHL Omsorg ble tildelt avtalen av Sykehjemsetaten i Oslo kommune om å overta driften av St. Hanshaugen omsorgssenter fra 1. februar 2020 og de neste åtte årene.

Vi er spesielt glad for at LHL som en ideell helseorganisasjon med så lang fartstid ønsker å drifte sykehjem i Oslo, sier Helge Jagmann, etatsdirektør i Sykehjemsetaten i Oslo.

– Vi er veldig tilfredse med å få tilbudet og anerkjennelsen om å drifte St. Hanshaugen omsorgssenter. Det gleder vi oss til, og vi skal virkelig følge opp beboere, pårørende og ansatte, sier Bjørn Erik Sørli i LHL Omsorg.

Bjørn Erik Sørli, LHL Omsorg

Flere ansatte

Sørli lover økt kvalitet og tilfredshet hos beboere, pårørende og ansatte.

Det kommer flere sykepleiere, flere hjelpepleiere og et sterkt engasjement fra en engasjert ideell helseaktør, sier Bjørn Erik Sørli.

Det politiske flertallet i Oslo har vedtatt at innen 2023 skal all drift av sykehjem i Oslo enten være kommunal eller drevet av ideelle organisasjoner.

LHL er en ideell og medlemsbasert helseorganisasjon, stiftet i 1943, og har lang tradisjon for å drifte ulike former for helse- og rehabiliteringsinstitusjoner. LHL har over 53 000 medlemmer og 250 lokallag rundt om i Norge, og drifter i dag blant annet LHL-sykehuset Gardermoen, 40 minutters reise fra Oslo, og en rekke klinikker rundt om i landet.

– Det at vi nå har fått tilsagnet om drift av St. Hanshaugen bo og omsorgssenter i Oslo er et helsefaglig kvalitetsstempel og en annerkjennelse av LHL som kompetent og ideell drifter av sykehjem. Denne anerkjennelsen fra Oslo kommune gir et svært godt utgangspunkt for drift av ytterligere sykehjem i Oslo og i resten av landet, sier Sørli.

Les mer om

Fakta om LHL
LHL tilbyr blant annet behandling og spesialisert rehabilitering av hjerte- og lungesykdommer.

Om LHL

  • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) ble etablert i 1943 og er en ideell medlemsbasert pasientorganisasjon
  • LHL har nærmere 54 000 medlemmer, 250 lokallag, likepersoner og trimgrupper rundt om i hele landet
  • LHL etablerte i 1978 hjertebroen til England. 2 000 nordmenn ble da hjerteoperert i England
  • LHL eier og driver klinikker og behandlingssteder en rekke steder i landet
  • LHL har etablert LHL Hjerneslag og LHL Astma og allergi

Fakta om St. Hanshaugen omsorgssenter
St. Hanshaugen omsorgssenter ligger i umiddelbar nærhet til parken på St. Hanshaugen. Her er det rolig og fredelig – en liten oase midt i byen.

Vi har 85 langtidsplasser, samt 15 dagsenter-plasser for personer med demens.

Av de 85 langstidsplassene er det

  • 67 langtidsplasser,
  • 9 skjermede plasser for beboere med demens,
  • 9 plasser for døve og døvblinde beboere.

Alle beboere har eget rom med bad.