Hopp direkte til innhold

LHL overtar driften av St. Hanshaugen bo- og omsorgssenter i Oslo

LHL og Sykehjemsetaten i Oslo har inngått avtale om at LHL Omsorg overtar driften av St. Hanshaugen bo og omsorgssenter fra 1. februar 2020 og de neste åtte årene.

- Vi er spesielt glad for at LHL som en ideell organisasjon med så lang fartstid ønsker å drifte sykehjem i Oslo

Helge Jagmann, etatsdirektør i Sykehjemsetaten i Oslo

Og vi er veldig tilfredse må å få tilbudet og anerkjennelsen om å drifte St. Hanshaugen bo og omsorgssenter. Det gleder vi oss til, og vi skal virkelig følge opp beboere, pårørende og ansatte

Jane Castro, administrerende direktør i LHL

Jane Castro og Helge Jagmann
Jane Castro, administrerende direktør i LHL og Helge Jagmann, etatsdirektør i Sykehjemsetaten i Oslo.

Det politiske flertallet i Oslo har vedtatt at innen 2023 skal all drift av sykehjem i Oslo enten være kommunal eller drevet av ideelle organisasjoner.

LHL er en ideell og medlemsbasert helseorganisasjon, stiftet i 1943, og har lang tradisjon for å drifte ulike former for helse- og rehabiliteringsinstitusjoner. LHL drifter i dag blant annet LHL-sykehuset Gardermoen, 40 minutters reisevei fra Oslo, og en rekke klinikker rundt om i landet.

LHL ser nytten og behovet for økt tilstedeværelse innen eldreomsorg og drift av sykehjem fremover, i tråd med aldersutviklingen i befolkningen. Driften av sykehjem er også forutsigbart og med lav økonomisk risiko.

Det at vi nå har fått tilsagnet om drift av St. Hanshaugen bo og omsorgssenter i Oslo er et helsefaglig kvalitetsstempel og en annerkjennelse av LHL som kompetent og ideell drifter av sykehjem. Denne anerkjennelsen fra Oslo kommune gir et svært godt utgangspunkt for drift av ytterligere sykehjem i Oslo og i resten av landet.

Frode Jahren, generalsekretær i LHL

Frode Jahren

Frode Jahren

Generalsekretær

Tlf: +47 911 31 944

Fakta om St. Hanshaugen bo og omsorgssenter

Sykehjemmet ligger sentralt til, i umiddelbar nærhet til parken på St. Hanshaugen. Her er det rolig og fredelig - en liten oase midt i byen.

  • 85 langtidsplasser og dagsenter
  • Sykehjemmet er organisert med 67 langtidsplasser, 9 skjermede plasser for demente, 9 plasser for døve beboere og 13 dagsenter plasser for demente
  • Hver beboer har et eget rom med bad