Hopp direkte til innhold

LHL på forskningskonferanse i Washington

Line Oldervoll og Jon Arne Sandmæl representerte LHL-klinikkene på konferanse om oppfølging- og rehabiliteringstiltak for kreftpasienter.

Den årlige internasjonale forskningskonferansen MASCC/ISOO Annual Meeting on Supportive Care in Cancer ble arrangert i Washington DC fra 22. til 24. juni 2017.

Dette er en tverrfaglig konferanse for klinikere og forskere som jobber med ulike oppfølging- og rehabiliteringstiltak for kreftpasienter. Årets program inneholdt blant annet siste nytt om behandlingsmetoder og beste praksis for å håndtere bivirkninger fra behandling. De ulike tema ble presentert som plenumsforedrag, i mindre parallellsesjoner og ved muntlige fremlegg av innsendte bidrag inklusive elektronisk poster.

LHL-klinikkene var representert ved seniorforsker Line Oldervoll og stipendiat Jon Arne Sandmæl, som begge hadde fått akseptert sine posters for muntlig presentasjon.

Jon Arne presenterte utvalgte resultater fra en randomisert studie om rehabilitering for pasienter med hode-halskreft, og Line la frem foreløpige resultater fra arbeidet med en oversiktsartikkel om trening- og ernæringsintervensjoner for hode-halskreftpasienter under behandling.

For mer informasjon om konferansen eller det aktuelle forskningsprosjektet, ta kontakt med line.oldervoll@lhl.no eller jasa@lhl.no.