Hopp direkte til innhold

LHL stenger midlertidig vårt rehabiliteringstilbud

LHL gjennomfører fra i dag, torsdag 12. mars, en midlertidig stenging av rehabiliteringstilbudet ved LHL-sykehuset Gardermoen, ved LHL-klinikken Nærland og LHL-klinikken Bergen, for å unngå mulig koronasmitte.

I første omgang gjelder dette frem til påske.

- Selv om vi så langt har unngått koronasmitte ved LHL-sykehuset Gardermoen og våre øvrige klinikker og behandlingssteder rundt om i landet, er det nå vår vurdering at rehabiliteringspasientene på døgnbasis vil være mindre utsatt for mulig koronasmitte i sitt eget hjem, sier Jane Castro, administrerende direktør for kliniske tjenester i LHL.

Vi gjør dette for å være føre var, spesielt overfor risikogruppene, nå som antall koronatilfeller øker i det norske samfunnet.

Innlagte rehabiliteringspasienter får nå bistand til hjemtransport. Rehabiliteringspasienter med planlagte opphold får beskjed om at deres rehabiliteringsopphold nå er utsatt.

Ingen koronatilfeller så langt

LHL har unngått koronatilfeller så langt ved alle våre klinikker og behandlingssteder, grunnet tidlig informasjon og tydelige smitteverntiltak, som involverer ansatte, pasienter, pårørende og andre berørte.

Alle behandlingstilbud i LHL, med unntak av døgnbasert rehabilitering og trening, videreføres inntil videre.

LHL har gjennomført tiltak ved alle våre klinikker og behandlingssteder, avlyst møtevirksomhet sentralt i landsforeningen, i LHLs lokallag, trimtilbud, livsstilskurs, utleie av lokaler, svømmeaktivitet og også iverksatt hjemmekontor for administrativt ansatte.

Risikoanalyse

Ledelsen og medisinskfaglig ekspertise i LHL har foretatt en risikoanalyse som konkluderer med at det nå er riktig å midlertidig stenge rehabiliteringstilbudet, av hensyn til den enkelte rehabiliteringspasient. Alle rehabiliteringspasienter som nå får vesentlig avkortet eller utsatt sitt opphold, vil få vurdert tilbud om nytt rehabiliteringsopphold når koronasituasjonen er avklart. Dette må vi få komme tilbake til.

Det er løpende dialog om koronasituasjonen mellom LHL og nasjonale helsemyndigheter, som støtter beslutningen om å midlertidig stenge rehabiliteringstilbudet. At LHL nå midlertidig stenger sitt rehabiliteringstilbud er også formidlet til Helse Sør-Øst og øvrige helseforetak i Norge som henviser rehabiliteringspasienter til LHL sine klinikker.

Det gjennomføres løpende risikovurderinger ved alle våre klinikker og behandlingssteder rundt om i Norge.

Råd til risikogrupper om smitteverntiltak fra Folkehelseinstituttet (FHI):

  1. Sørg for at du har nødvendige medisiner tilgjengelig
  2. Hold avstand til andre og unngå folkemengder
  3. Begrens offentlig transport dersom det er mulig
  4. Lag avtaler om hvem som kan hjelpe deg med nødvendige innkjøp
  5. Hold deg hjemme så mye som mulig

Hold kontakt med dine nærmeste, så du kan be om hjelp hvis du blir syk. Hvis du er syk og ikke har nære kontakter, kan det lages avtale om oppfølging med din fastlege eller hjemmetjenesten.

Dersom du får symptomer som feber, hoste, kortpustethet, og nedsatt allmenntilstand, kontakt din fastlege eller legevakt (telefon 116 117). Ved alvorlige symptomer, ring 113.

 

Følg med på informasjon fra

 

Her finner du kontaktinformasjon til LHL, våre klinikker og behandlingssteder