Hopp direkte til innhold

LHL styrker sin medisinske kapasitet

Sentralstyret vedtok på sitt møte 26. januar å kjøpe KAL-klinikken, som per i dag har spesialisert seg innen kols, astma, allergi, øre-nese-hals, hjerte, barn og hud. Dermed styrker LHL sin medisinske kompetanse på viktige områder, og vi kan se konturene av hvordan LHL utvikler seg for å møte og avlaste dagens og morgendagens utfordringer for vanlige folk i helse-Norge.

KAL-klinikken har lokaler på Ullevål stadion. LHL kjøpte før jul Norsk Idrettsmedisinsk Institutt – NIMI. Sammen vil disse to klinikkene utgjøre LHLs byklinikk i Oslo.

Samtidig som vi er godt i gang og i rute med byggingen av LHL-sykehuset på Gardermoen, som vil stå klart i februar 2018, arbeider LHL med etablering av byklinikker flere steder i landet.

Vi har per i dag prosjekter knyttet til å etablere byklinikker i Tromsø, Trondheim og i Drammen. Før jul overtok LHL sammen med Norlandia også Osebergklinikken i Tønsberg/Nøtterøy. I Bergen er det allerede etablert en LHL-byklinikk, som er godt i gang.

Hensikten med etableringene av byklinikker er for å styrke LHLs tjenestetilbud i de større byene i Norge, nært der mange mennesker bor og jobber.

Byklinikkene skal være et supplement til LHLs nye sykehus på Gardermoen, slik at pasienter som ikke kan behandles ved en byklinikk, kan følges opp videre ved LHL-sykehuset Gardermoen. På den måten får LHL et mer helhetlig tilbud til våre pasienter. Byklinikkene kan også egne seg godt for oppfølging av pasienter som har gjennomført behandling ved LHL-sykehuset Gardermoen.

Noen steder er det mest praktisk å bygge opp en byklinikk fra bunnen av, mens andre steder er det mest hensiktsmessig å kjøpe eksisterende klinikker som kan utvikles til å bli byklinikker i regi av LHL. Den medisinske kjernen i alle våre byklinikker vil være tilbud innen hjerte, lunge, allergi og hjerneslag. I tillegg vil det også kunne være andre helsetilbud. LHL arbeider for at det flest mulig steder skal være tilbud om dagrehabilitering eller også døgnrehabilitering, slik som i Bergen.

Etter kjøpet av Vertikal Helse er det også viktig for LHL å ha behandlingstilbud flere steder i landet da Vertikal Helse har forsikringspasienter over hele Norge som vil ha behov for ulike typer behandling.

Gjennom å kunne tilby medisinsk veiledning til vanlige folk gjennom Vertikal Helse, kombinert med byklinikker nært der folk bor og spesialiserte behandlingstilbud ved LHL-sykehuset Gardermoen, styrker LHL sin rolle som en helhetlig ideell aktør i helse-Norge.

Fra før har LHL landets sterkeste og mest utbredte lokale organisasjonsapparat, gjennom våre 250 lokallag, dyktige tillitsvalgte og engasjerte medlemmer. Daglig arrangerer vi trimgrupper, stiller opp som likemenn og med et nettverk av mennesker som har vært gjennom det samme som deg.

I sum utvikler vi oss for å gi enda flere et bedre liv.

Frode Jahren
Generalsekretær
LHL