Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

LHL styrker tilbudet til slagrammede og pårørende

Sentralstyret i LHL vil gi slagrammede og pårørende et enda bedre organisasjonstilbud. I siste møte vedtok de å opprette LHL Hjerneslag Ung som egen interessegruppe i LHL, samtidig som de oppfordrer alle lokallag til å arbeide videre med å etablere tilbud for slagrammede og pårørende i alle aldersgrupper.

Slagrammede og pårørende som melder seg inn i LHL kan fra før velge interessekategorier som slagrammet eller pårørende. Heretter kan de også velge interessekategori LHL Hjerneslag Ung. Uansett hvilken interessekategori man velger er man medlem i LHL og et lokallag, men ved å velge interessekategori LHL Hjerneslag Ung – om man definerer seg inn i den gruppa – vil man få tilbud om aktivitet i et nettverk for unge slagrammede og pårørende i tillegg til det som skjer i regi av lokallaget man er tilknyttet.

Fem LHL Hjerneslag Ung-nettverk foreløpig

Per i dag er det opprettet følgene nettverk: LHL Hjerneslag Ung Hordaland, LHL Hjerneslag Ung Oslo, LHL Hjerneslag Ung Nordvestlandet, LHL Hjerneslag Ung Rogaland og LHL Hjerneslag Ung Troms. Det foreligger planer om å etablere nettverk for Trøndelag og Vestfold i løpet av året.

Finn kontaktinformasjon til nettverkene her.

Interessegruppa LHL Hjerneslag Ung – som nettverkene da utgjør de lokale og regionale deler av – har samme status som øvrige interessegrupper i LHL. For eksempel er LHL Hjerneslag Ung representert i landsstyret og på landsmøtet med tale- og forslagsrett.

Fordi det ikke er så mange unge som eldre som får hjerneslag, vil det være få i denne aldersgruppa per lokallag. Fordi vi vet at disse ønsker å treffe andre på egen alder, og fordi vi vet de har noe andre utfordringer og behov enn eldre, så er det fornuftig å la de møtes på tvers av eksisterende lokallagsgrenser.

Hvem man regner som ung slagrammet eller pårørende definerer hun i denne sammenhengen slik.

– De fleste som har blitt aktive i nettverkene er i aldersgruppen 18-55 år. Grovt sett kan vi si at det er personer i yrkesaktiv alder, så om man da er over 55 år, men føler man hører hjemme i nettverket, er man velkommen.

Etableringen av LHL Hjerneslag Ung er hjemlet i LHLs vedtekter § 14 Interessegrupper og tilsluttede organisasjoner.

Samtidig som unge slagrammede og pårørende kan møtes i egne nettverk, kan de også delta i lokallagenes ordinære arbeid og aktiviteter for alle diagnosegrupper, inkludert øvrige aktiviteter for slagrammede og pårørende.

Retningslinjer for LHL Hjerneslag Ung-nettverkene

Her følger utdrag fra retningslinjene vedtatt av sentralstyret:

  • Formålet med LHL Hjerneslag Ung er å skape møteplasser og aktiviteter for unge slagrammede og pårørende, slik at flere kan møtes og være aktive sammen enn det som er mulig innenfor eksisterende lokallagsstruktur
  • Nettverkene lokalt og regionalt organiserer seg selv med en talsperson som er ansvarlig for kontakt med LHL sentralt og de lokallagene som nettverket dekker 
  • LHL Hjerneslag Ung driftes av LHL sentralt, mens lokale og regionale nettverk kan driftes av lokallag i LHL som ønsker å påta seg dette ansvaret som en del av lagets totale tilbud til slagrammede og pårørende 
  • Lokale og regionale nettverk i LHL Hjerneslag Ung skal ikke ha egen økonomi, men driftes av LHL sentralt med støtte fra de lokallagene som nettverkene dekker med utgangspunkt i en årsplan man blir enig om ved inngangen til et nytt år. Nettverkene kan selv drive inntektsbringende arbeid hvor midler fra disse forvaltes av LHL på vegne av nettverket og øremerkes det aktuelle nettverket som frie midler. Nettverkene kan søke de lokallagene de dekker om direkte eller indirekte støtte til sitt arbeid, og ved økonomisk støtte forvaltes den på samme måte som vist til i forrige ledd 

Ber lokallagene støtte sine Ung-nettverk

Vi oppfordrer nå lokallagene til følgende:

  • Gi støtte til eksisterende nettverk
  • Dersom lokallag innenfor eksisterende nettvettverksområder har medlemmer som ønsker å tilhøre LHL Hjerneslag Ung, så kan interessekategori LHL Hjerneslag Ung registreres på Min Side, eller ved å kontakte LHL Medlemsservice på epost medlem@lhl.no eller telefon 67 02 30 00
  • Lokallag i fylker hvor det ikke er nettverk må vurdere om det bør tas initiativ til nettverk også der, og hvordan lokallagene da kan bidra til rekruttering og oppfølging