Hopp direkte til innhold

LHLs pasientombud skal utrede ytringsfrihet og personvern

LHLs pasientombud Atle Larsen er oppnevnt som medlem i et utvalg som skal utrede forholdet mellom ytringsfrihet, pressefrihet og personvern i forbindelse med fotografering, filming, reportasjer mv. og deling av slikt materiale fra helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, barnehager og skoler.

Utvalget – som har fått navnet Åpenhetsutvalget – skal avgi innstilling innen 2. mai 2019. Utvalget er nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Les mer om åpenhetsutvalget og mandatet her.

Vi gratulerer Atle Larsen med utnevnelsen.