Hopp direkte til innhold

Lovisenberg overtar LHL Omsorg AS

Det innebærer drift av de to sykehjemmene St. Hanshaugen omsorgssenter og Sofienberghjemmet med til sammen 170 langtidsplasser og 28 dagsenterplasser.

Frode Jahren, generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, er stolt av jobben LHL har gjort i den korte perioden de har drevet sykehjem i Oslo.

Jahren viser til at LHL er inne i en tid med store endringer og at LHL i den forbindelse har bestemt seg for at de skal konsentrere virksomheten om drift og utvikling av medlemsorganisasjonen og hjerte- og lungerehabilitering på LHL-sykehuset Gardermoen.

LHL er svært fornøyd med at Lovisenberg Omsorg som en stor og profesjonell aktør nå overtar LHL sine sykehjem. Lovisenberg omsorg har kompetansen og verdigrunnlaget som skal til for å yte kvalitativt gode tjenester til beboerne, sier Jahren.

Vidar Haukeland, adm. direktør i Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, er glad for at LHL ønsket at Lovisenberg skulle overta datterselskapet LHL Omsorg og dermed to sykehjem.

Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg eier Lovisenberg Omsorg, der all eldreomsorg innenfor Stiftelsen nå er samlet. I dag har Lovisenberg Omsorg ca. 1800 ansatte og driftsansvar for til sammen ni sykehjem; syv i Oslo og to i Tønsberg.

St. Hanshaugen omsorgssenter ligger i vårt aller nærmeste nabolag. Det er et godt etablert samarbeid mellom dette sykehjemmet og Lovisenberg diakonale høgskole, som har mange studenter utplassert i praksis nettopp der. Det er også et nært samarbeid med Sofienberghjemmet, så vi er begeistret over å få overta driften for disse sykehjemmene. Jeg ser frem til å møte ansatte, beboere og pårørende ved St. Hanshaugen omsorgssenter og Sofienberghjemmet, sier Janne Sonerud, som er direktør i Lovisenberg Omsorg.