Hopp direkte til innhold

Miljøsertifisering av LHL er i gang

På ledermøtet i mars 2017 ble det vedtatt at LHL skal miljøsertifiseres. 18. september var Inger Marie Blix fra stiftelsen Det Norske Veritas i Storgaten 33 i forbindelse med første del av sertifiseringen. Torsdag 21. september gjennomføres førstegangs sertifisering av Feiringklinikken.

– Det er kjempeviktig at alle ansatte får den informasjonen de bør ha rundt miljøsertifisering, i tillegg er jo dette en jobb vi alle må bidra til for å lykkes, sier prosjektleder Terje Langerød.

miljosertifisering-web-1200px.jpg

Med på bildet fra LHL er Inger Lene Braastad, revisjonsleder Inger Marie Blix fra stiftelsen Det Norske Veritas, Terje Langerød og sittende i front Merete F. Bendheim og Einar Cyvin.

Klinikkene Feiring og Glittre sertifiseres i løpet av høsten 2017. Endelig miljøsertifisering av hele LHL og LHL sine virksomheter skjer i 2018.

Målene med sertifiseringen er:

  • Minske miljøkonsekvensene til tjenestene som vi leverer
  • Sikre at etterlevelse av myndighets- og kundekrav til miljø blir en del LHLs styringssystem
  • Sikre at avgjørelser blir gjort på bakgrunn av føringer og resultater i miljøstyringssystemet
  • Skape en kultur hvor miljøaspektet er en del av kontinuerlige forbedringer av LHLs tjenester
  • Øke ansattes engasjement og forståelse rundt miljø
  • Øke og forbedre omdømme og troverdighet til LHL

LHLs miljøpolicy:

LHL er en samfunnsansvarlig organisasjon som forplikter alle våre ledere og medarbeidere til å ta ansvar for ytre miljø og bidra til å redusere forurensningen i organisasjonen.

Ved å integrere miljøfokus i våre styrings- og ledelsesfunksjoner sikrer vi fokus på miljø i alle ledd i organisasjonen. Vi får et miljøledelsessystem som bidrar til systematisk jobb med både forebygging og kontinuerlig miljøforbedringer.