Hopp direkte til innhold

Nå tas første spadetak for fremtidens sykehus

Bilde av en gravemaskin på en tomt ryddet for skog. Skilt viser hvor de ulike rommene på sykehuset, som resepsjon, skal ligge i fremtiden.
Nå er marken ryddet og det er klart for byggestart på Gardermoen.

Nå starter byggingen av LHLs nye sykehus på Gardermoen. Selvforsynt med energi og et forbildeprosjekt innenfor inneklima og universell utforming vil sykehuset bli et av Norges mest moderne.

Bygningsmassen vil utgjøre 28 500 kvm og åpningen er planlagt primo 2018.

– Dette er en viktig dag for landets hjerte- og lungesyke, sier generalsekretær i LHL Frode Jahren. – Vi skal ta med oss det beste fra Glittreklinikken og Feiringklinikken og utvikle oss videre. Det nye sykehuset skal være helt på topp hva angår medisinsk kvalitet og pasienttilfredshet. Vi gleder oss til å følge byggingen.

Norges største private sykehus

LHL-sykehuset Gardermoen skal bli landets ledende innenfor hjerte- og lungesyke, hvor LHL samlokaliserer dagens aktiviteter fra Feiring og Glittre. I tillegg skal det etableres nye tilbud for at flere skal få nyte godt av LHL-klinikkenes faglige kompetanse og pasientomsorg. LHLs nye sykehus er planlagt å stå ferdig januar 2018 og blir da landets største private sykehus.

LHL-klinikkene har drevet Feiring i 26 år og Glittre i 24 år. Pasientene har kåret begge klinikkene til å være av de beste i landet. LHLs ambisjon for det nye sykehuset på Gardermoen er at det skal preges av god behandlingskvalitet, effektive prosesser og gode pasientopplevelser, og sykehuset skal bli et forbildeprosjekt for universell utforming, miljø, energi og inneklima.

Illustrasjon av det nye sykehuset på Gardermoen, sett på kveldstid, når det er mørkt og måneskinn. Dette blir et sykehus for fremtiden, tilgjengelig for pasienter fra hele landet. Ved å samle noe av landets ledende hjerte- og lungemiljøer fra Feiring og Glittre, kan LHL gi et enda bedre og mer helhetlig tilbud.

Leiekontrakt for 25 år

Aspelin Ramm Eiendom AS og svenske Hemfosa Fastigheter står bak Gardermoen Campus Utvikling (GCU), som har inngått en leiekontrakt med LHL-klinikkene for 25 år. Området ligger mellom Jessheim og Gardermoen, som gir god tilgang til arbeidskraft og kompetanse. Lokaliseringen gir også god tilgjengelighet for pasienter fra andre områder av landet – i tillegg til pasienter fra det sentrale Østlandet.

GCU har også levert anbud for bygging av det nye interkommunale helsehuset for Øvre Romerike. Området skal utvikles til en viktig kompetansepark innenfor helse og omsorg. Sykehuset tegnes av Nordic Office of Architecture, som har lang erfaring fra sykehusprosjekter i inn- og utland. Det er i tillegg inngått avtale med entreprenøren Hent på totalentreprisen.

Selvforsynt med energi

Det skal bygges et ambisiøst lavenergi-sykehus med energimerke A. Innovasjonen ligger i summen av flere tekniske løsninger, som fasadeinndelte ventilasjonsanlegg, høy grad av varmegjenvinning, passivhusløsninger, lavtemperatur-oppvarming via vannbårent anlegg som også benyttes til kjøling. Prosjektet er et forbildeprosjekt innen energi, inneklima og universell utforming. Enova bevilget prosjektet med solid støtte i 2014.

Gardermoen Campus skal bygges opp rundt LHLs sykehus og vil være en kunnskapsbasert bydel og et næringskluster med stor andel helserelatert virksomhet, slik som medisin, forskning, teknologi, tjenesteyting, forebyggende helsetiltak, utdanning innen helsefag og annen kunnskapsbasert virksomhet.
Kompetanseparken skal være selvforsynt med oppvarming og kjøling fra egen energisentral plassert på tomten.

Velkommen til byggestart på tomten onsdag 26. august kl 14.00.
Startskuddet for gravingen vil generalsekretær i LHL, Frode Jahren og ordfører i Ullensaker kommune, Harald Espelund stå for.