Hopp direkte til innhold
Foto: Agurtxane Concellon

Norges grønneste sykehus

LHL-sykehuset Gardermoen omtales som Norges grønneste sykehus av Enova.

Enova har karakterisert prosjektet som Norges grønneste sykehus, og fant de tekniske løsningene så innovative at de har gått inn med om lag 30 millioner kroner i investeringsstøtte. De tekniske løsningene med elementer fra passivhusbygging, omfatter blant annet aktiv solskjerming med persienner og sonestyrte ventilasjonsanlegg. Dette er for så vidt kjente løsninger fra kontorbygg, men som aldri har tidligere vært brukt i sykehusbygg.

Oppvarmingen av bygningsmassen i byggeperioden ble også satt i et miljøperspektiv. I stedet for å fyre med diesel eller gass, ble løsningen et vannbårent system med bioenergi som energikilde. 650 tonn med pellets gikk med for å få varmt vann til å sirkulere i radiatorer rundt i bygget. Pelletsløsningen sparte miljøet for et CO 2-utslipp tilsvarende 400 dieselbiler på veien i ett år.

Les mer om prosjektet på Enova.no

Les også omtale av prosjektet på bygg.no

LHLs miljøpolicy

LHL er en samfunnsansvarlig organisasjon som forplikter alle våre ledere og medarbeidere til å ta ansvar for ytre miljø og bidra til å redusere forurensningen i organisasjonen. Ved å integrere miljøfokus i styrings- og ledelsesfunksjoner sikrer vi fokus på miljø i alle ledd i organisasjonen. Vi får et miljøledelsessystem som bidrar til systematisk jobb med både forebygging og kontinuerlig miljøforbedringer.

LHL ønsker å ta miljøansvar og ha et svært bevisst forhold til miljøavtrykkene etter oss, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL Han understreker at miljøsertifiseringen bidrar til å skjerpe hele organisasjonen, fra topp til tå.

Områdene som er miljøsertifiseres i LHL er:

  1. Renovasjon og avfallshåndtering
  2. Kjemikaliehåndtering
  3. Medikamenthåndtering
  4. Miljøprofil på våre innkjøp (velge miljøvennlige produkter, og krav til våre leverandører)