Hopp direkte til innhold
Foto: Marcus Bleasdale

Norske myndigheter må styrke det internasjonale helsearbeidet

I verden i dag er fortsatt smittsomme sykdommer, slik som tuberkulose, aids og malaria, et stort helseproblem og skyld i størsteparten av tapte leveår.

Ikke-smittsomme sykdommer, slik som hjerte- og karsykdommer, kreft, kroniske luftveissykdommer, diabetes og psykiske lidelser vokser frem som nye store helseutfordringer i utviklingsland, i tillegg til komplikasjoner med fødsel og underernæring.

Mens røyking har hatt en betydelig nedgang i befolkningen i vesten, er andelen som røyker svært høy i mange land i andre deler av verden. Tall fra WHO viser at 1 milliard mennesker i verden røyker og nær 6 millioner dør av røyking årlig. I 2020 ventes tallet som dør av røyking årlig å stige til 7,5 millioner.

Milliarder av mennesker utsettes daglig for luftforurensing verden over. I takt med urbaniseringen bor flere mennesker i området med luftforurensing. Industrialisering og økt bilbruk gir langt mer forurenset luft enn tidligere.

LHL krever at norske myndigheter må bidra aktivt, som pådriver og med ressurser, for å bekjempe alle former for helseutfordringer også internasjonalt.

Dette bør skje med enda større ressursomfang fra myndighetene enn i dag og i tett samarbeid med ideelle organisasjoner, stiftelser og andre miljøer som driver helsefremmende arbeid globalt.