Hopp direkte til innhold

Ny interessegruppe i LHL

Torsdag 4. oktober holdt LHL informasjonsdag for pasienter med idiopatisk lungefibrose (IPF) og deres pårørende. Dagen endte med etablering av en helt ny interessegruppe.

Over 30 pasienter og pårørende var samlet på LHL-sykehuset Gardermoen til informasjonsdag og spennende foredrag i regi av LHL. De fikk blant annet høre lungelege Olav Kåre Refvem fortelle om behandling og rehabilitering av pasienter med IPF og pasientombud Atle Larsen fortalte om lungesykes rettigheter.

Mot slutten av dagen ble tiden brukt til å få innspill fra deltakerne til hva LHL som pasientorganisasjon kan gjøre for pasientgruppen. Ikke minst ble det også vedtatt å opprette en helt ny og egen interessegruppe for IPF.

Oppdatert: Gå til interessegruppen LHL IPF

Organisasjonsrådgiver i LHL og pådriver for informasjonsmøtet, Per Buvik, var svært fornøyd med dagen, og ikke minst stolt av å kunne bidra til å gi personer med IPF et nytt talerør og et eget fellesskap hvor erfaringer kan deles og støtte kan gis.

Om IPF

Idiopatisk lungefibrose er en progressiv fibroserende lungesykdom av ukjent årsak som primært rammer personer i aldergruppen 60+. Medikamenter kan bremse sykdomsprogresjonen, og det er derfor viktig at diagnosen stilles tidlig i forløpet.