Hopp direkte til innhold

Ny styringsstruktur og organisasjonsmodell vedtatt på landsmøtet

På landsmøtet denne helgen ble det vedtatt en ny og fremtidsrettet organisasjonsmodell for LHL.

Sentralstyret er opptatt av at organisasjonen til enhver tid har en organisasjonsmodell tilpasset samfunnet og tiden man lever i. Derfor tok sentralstyret i januar 2021 initiativ til en gjennomgang av LHLs styringsstruktur og organisasjonsmodell, for å etablere en lettere, mer robust og mer fremtidsrettet organisasjonsmodell.

Pandemien har tydeliggjort behovet for å gjøre tilpasninger i organisasjonen, og det er fortsatt usikkert hvor lenge dette vil sette preg på samfunnet. En lettere styringsstruktur vil blant annet kunne gjøre det mulig å gjennomføre digitale møter i styrende organer når muligheten for å møtes fysisk ikke er til stede. Det nye forslaget, som ble vedtatt på landsmøtet, innebærer en kortere vei mellom LHLs høyeste organ (landsmøte) og lokalorganisasjonen.

Årlige landsmøter

Istedenfor dagens landsmøte hvert tredje år, ble det vedtatt at det skal være et årlig landsmøte med 100 delegater fra lagene. Slik vil lokallagene få bedre innflytelse på LHLs arbeid og økonomi, gjennom årlig godkjenning av årsberetning, regnskap og tettere oppfølging av strategiske planer og satsningsområder. Med årlige landsmøter vil LHL ha mulighet til å foreta raske endringer og tilpasninger.

Landsstyret avvikles

Ved årlige landsmøter er det ikke behov for et landsstyre. Oppgavene landsstyret har per idag legges til landsmøtet eller Sentralstyret og dermed er veien mellom LHLs høyeste organ, landsmøtet, og lokallagsorganisasjonen blitt kortere.

Ny sammensetning i sentralstyret

Sentralstyrets oppgave er å iverksette landsmøtets beslutninger, samt styre LHLs organisasjon og virksomheter.

Sentralstyret består av leder, første og andre nestleder, samt åtte styremedlemmer som samlet representerer landets elleve fylker. I tillegg er det varamedlemmer som følger det samme prinsippet. Det vil si at hvert styremedlem har et personlig varamedlem.

Det er i tillegg tre styremedlemmer, med tre varamedlemmer, for de ansatte i LHL.

Som Frode Jahren sa i sin tale:

Det viktigste blir å bygge medlemsorganisasjonen videre. Med årlige landsmøter vil lokallag og tillitsvalgte få mer makt. LHL vil endre seg, men verdiene våre ligger fast: Solidaritet, kunnskap og handlekraft!

LHLs styrende organer