Hopp direkte til innhold

Nye likemenn ved LHL-sykehuset Gardermoen klare til innsats

Onsdag 18. april møttes 17 nye likemenn til samling på det nye LHL-sykehuset Gardermoen. Alle disse likemennene har gjennomgått LHLs opplæring for likemenn, og skal utføre tjeneste overfor pasientene i det nye sykehuset.

En likemann har egenerfaring med hjerte- eller lungesykdom (eller som pårørende), og har lagt den første tiden med sykdom bak seg. Likemannen skal bruke sin erfaring med sykdom til å gi støtte og motivasjon til deg som pasient.

Likemenn LHL-sykehuset Gardermoen

25 nye likemenn

LHL har kurset til sammen 25 nye likemenn til det nye sykehuset de siste ukene. Det vil møte tre likemenn fra LHL hver uke på mandager og onsdager, mellom 17.30 og 19.30. Disse skal være en tilgjengelig samtalepartner for pasienter under oppholdet. Alle likemenn har gjennomgått opplæring og har taushetsplikt.

Har du behov for å snakke med andre som har vært i eller er i samme situasjon? Lurer du på hvordan andre taklet den første tiden med sykdom? Grubler du på hvordan hverdagen med sykdom vil fortone seg? Da vil en som har opplevd det samme som deg, være en svært nyttig samtalepartner, med råd, tips og veiledning.

Du finner dem i nærheten av Lærings- og mestringssenteret i 1. etg. De bærer ID-kort og har blå vester. Likemennene disponerer rom for skjermet samtale. Åse Castilla ved lærings- og mestringssenteret på LHL-sykehuset Gardermoen har stått for kursingen av likemennene, sammen med Per Buvik og Stian Branting Dalland i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL).