Hopp direkte til innhold
Mann utendørs, vinter
Foto: Shutterstock

Nytt unikt tilbud: Digital rehabilitering

Da rehabiliteringstilbudet til lungesyke pasienter ble stengt på grunn av korona, så ble et unikt tilbud satt opp på rekordtid – nemlig ”Digital rehabilitering”!

Plattformen gir en kombinasjon av å bryte isolasjonen, oppleve enkel mestring, holde treningen i gang og øke kunnskap om sykdommen, forteller Anne Edvardsen.

Korona-pandemien satte en stopper for rehabiliteringen for pasienter med lungesykdom på ubestemt tid. På LHL-sykehuset Gardermoen ble alle pasientene som var innlagt til kompleks, tverrfaglig lungerehabilitering skrevet ut og alle nye innleggelser ble utsatt. Fra før var det lang ventetid på rehabiliteringstilbudet, og sårbare pasienter fikk over natten et redusert helsetilbud.

LHL ble daglig kontaktet av bekymrede pasienter og pårørende. Det hastet å få til tiltak for denne pasientgruppen. Gode krefter gikk sammen og på kort tid klarte et tverrfaglig team på LHL-sykehuset Gardermoen – med prosjektleder Anne Edvardsen i spissen – å skape en plattform for ”Digital rehabilitering”.

- Det er et stort behov for tiltak som kan bryte isolasjon og samtidig hjelpe å rehabilitere pasienter. Vi fikk raskt meldinger fra pasienter som er i høyrisikogruppen om at de var i selvpålagt isolasjon på ubestemt tid. Derfor ønsket vi å iverksette et digitalt rehabiliteringstilbud til lungesyke pasienter som har fått avbrutt eller utsatt rehabilitering på LHL-sykehuset Gardermoen, sier Edvardsen.

Unikt tilbud takket være god støtte

Takket være støtte fra Stiftelsen Dam, kunne de sette igang med prosjektet, og på rekordtid tilby ”Digital rehabilitering”.

- Pasientene blir invitert til å bli med. Deretter takker de ja til en ”innleggelse” til digital rehabilitering i et ”hjemmesykehus”. Programmet starter med en samtale om hvilke behov pasienten har. Så tilpasses det ulike undervisningsmoduler utifra det. Pasienter som samtykker får tilgang til en digital plattform (nettbrett eller mobil). Plattformen inneholder en videoløsning for kommunikasjon, videoer med trening og undervisning, link til "live trening", podcast (Helsepodden) samt trenings-app. Pasienten følges i 4 uker. Under disse 4 ukene kan pasienten chatte med fysioterapeuten, og får ukentlig kontakt med sykepleier. Det er viktig å poengtere at dette er et tilbud ”i tillegg til...” og ikke ”i stedet for”, sier Edvardsen. Det er ansatte i tverrfaglige team på sykehuset som drifter tilbudet.

- Det er tatt høyde for at enkelte sliter med teknologisk forståelse, men appen er enkel og intuitiv å bruke. Den skal være brukervennlig og tilgjengelig, sier Edvardsen.

Bedrer helse og livskvalitet

Målet med et individuelt tilpasset digitalt rehabiliteringstilbud er at det skal bidra til å bedre helse og livskvalitet, forebygge unødige sykehusinnleggelser og uheldige konsekvenser ved å være isolert hjemme, sier Edvardsen.

Tilbudet er primært for voksne pasienter med alvorlig og/eller kompleks lungesykdom med komorbiditet fra hele landet som på grunn av korona-pandemien ikke får mottatt planlagt rehabilitering. 

Rundt 30 pasienter har til nå deltatt i tilbudet, og tilbakemelding fra pasientene tyder på at dette var et kjærkommet tilbud:

  • "Dette ga meg motivasjon til å starte med trening"
  • "Flott med videomøter. Jeg følte meg veldig ivaretatt"
  • "Dette burde vært et tilbud til alle"
  • "Det ga meg et realt puff". 

Dette er bare noen av mange kommentarer fra pasienter som har testet ut Digital rehabilitering.

Tilbakemeldingene vi har fått fra pasienter så langt tilsier at dette er veldig positivt. Selv om samfunnet gradvis åpner opp igjen, så er fortsatt de fleste tilbud stengt ned for flere risikogrupper.  Med ”Digital rehabilitering” kan de bryte isolasjonen og ta fatt på et minimum av rehabilitering. Det handler om å mestre og forstå sin egen sykdom.

Trening er veldig viktig etter ordinær behandling. Det er viktig at kroppen er så sterk som den kan være. Plattformen gir en kombinasjon av å bryte isolasjonen, oppleve enkel mestring, holde treningen i gang og øke kunnskap om sykdommen. Dette gjør pasientene forberedt til behandling når rehabiliteringen starter igjen, ser Edvardsen.

Aktuell etter korona

Det er teknologiselskapene Siemens Healthineers og Flow Technology som leverer teknologien.

- De har virkelig stilt opp. Vi hadde ikke fått til dette uten deres hjelp og stiftelsen Dam, sier Edvardsen.

Nå når vanlig rehabilitering åpner opp igjen for denne gruppen, så kan tilbudet endres til oppfølging etter rehabilitering slik at pasientene fortsatt kan ha tilgang på denne undervisningen og videre trening.

Edvardsen har stor tro på at dette vil være en viktig investering også for fremtiden.

Dette kan komme godt med i rehabiliteringen og være med på å korte ned tiden man er innlagt. Jeg håper at denne teknologien har et fremtidig bruksområde og at vi kan samhandle med blant annet fysioterapeuten i kommunen for å følge opp.