Hopp direkte til innhold

Korona

Se vår temaside om korona

Viktig melding
Foto: Nordic Office of Architecture

Nasjonalt kraftsenter for hjerte- og lungesyke

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, skal gi pasientene et enda bedre tilbud og behandling til flere. Derfor samlokaliseres LHL-klinikkene Feiring og Glittre og det etableres nye tilbud i et nytt, moderne sykehus på Gardermoen fra 2018.

Aspelin Ramm Eiendom AS og svenske Hemfosa Fastigheter står bak Gardermoen Campus Utvikling (GCU), som har inngått en leiekontrakt med LHL-klinikkene for 25 år. 

Avstanden til Norges hovedflyplass vil gjøre sykehuset lett tilgjengelig både for pasienter fra hele landet, og spesialister fra utlandet, når det er behov for det.

20 prosent av kols-pasientene ved LHL-klinikkene Glittre har hjertesykdom, og 85,8 prosent av pasientene ved LHL-klinikkene Feiring har en eller flere bidiagnoser. Blant hjerte- og lungepasienter er det mange som har diabetes, høyt blodtrykk, vektproblemer eller andre livsstilsrelaterte plager.

Hovedaktiviteten ved det nye sykehuset blir innenfor hjerte- og lunge. Et samlet behandlingstilbud vil gi hjerte- og lungesyke et mer helhetlig tilbud, og flere grupper vil få nyte godt av LHL-klinikkenes faglige kompetanse og pasientomsorg. Det legges derfor opp til betydelig aktivitet innen planlagt kirurgi og polikliniske konsultasjoner. Kolspasienter har økt risiko for å utvikle lungekreft. Målet er også at det skal etableres en kreftklinikk i sykehuset.

LHL-klinikkene står for en vesentlig del av det offentlig finansierte tilbudet til hjerte- og lungepasienter i dag. Det skal fortsatt være en tett dialog og et godt samarbeid med myndighetene og det offentlige helsevesenet. I tillegg er det aktuelt å samarbeide med private aktører, der deres bidrag er viktig for kvaliteten på tjenestene.

På enkelte områder kan det også bli aktuelt å åpne for tilbud gjennom for eksempel helseforsikring.

I dag er LHL-klinikkene Feiring og Glittre de to sykehusene i Norge som pasientene er mest fornøyd med. LHL-klinikkene vil legge vekt på god behandlingskvalitet, effektive prosesser og gode pasientopplevelser. Det skal være rettesnoren for tilbudene ved det nye sykehuset. Det er de ansatte som skaper resultatene. Dagens ansatte skal være den viktigste ressursen ved det nye sykehuset.

Videre vil LHL-klinikkene at sykehuset skal bli et forbildeprosjekt for universell utforming, miljø, energi og inneklima.

Det nye sykehuset skal bygges i området Jessheim Nord på Gardermoen. I gåavstand ligger Nordbytjern landskapsvernområde. Rundt det vakre tjernet er det turstier. Sammen med stier som anlegges på sykehustomta, vil det gi en god mulighet for rehabiliteringsaktiviteter.

Aspelin Ramm er kjent for å utvikle områder som setter mennesket og gode opplevelser i sentrum. En av Norges mest erfarne sykehusarkitekter fra Nordic Office of Architecture skal delta i arbeidet sammen med danske landskapsarkitekter.

Sykehuset blir et bygg med fire bygningskropper på totalt i underkant av 30 000 kvadratmeter. Sykehuset vil inneholde blant annet seks operasjonsstuer og 5 angiolaber, røntgenavdeling, rehabiliteringsarealer og totalt 280 sengerom fordelt på hotell- og sykehusdelen.

I tillegg til å bygge sykehuset, skal Aspelin Ramm utvikle området der sykehuset skal bygges med virksomheter innen blant annet helse, utdanning og kultur. Grøntarealer, vann og sosiale møteplasser, blir viktige elementer på området.

Jobb i nytt sykehus

Det nye sykehuset vil bestå av fire klinikker; Medisin, Kirurgi, Invasiv kardiologi og Rehabilitering/livsstil.

Virksomheten i klinikkene vil bestå av dagens tilbud ved LHL-klinikkene Feiring- og Glittre med rehabilitering til hjerte-lunge og kreftpasienter, søvnutredning, hjertekirurgi og invasiv kardiologi. I tillegg vil det bli nye tilbud innen medisinske og kirurgiske tjenester, og livsstil. Vi vil derfor ha behov for økt kompetanse innenfor flere områder.

Arbeidet med å bygge opp og etablere de nye klinikkene pågår for fullt, og det vil da bli kartlagt hvilke nye ressurser det er behov for innenfor de ulike klinikkene.

Hvis du synes LHL-sykehuset Gardemoen kan være en spennende arbeidsplass følg med på våre nettsider for å se utlysning av ledige stillinger.