Hopp direkte til innhold

Ønsker mer oppmerksomhet på hjertesvikt

Omtrent to prosent av befolkningen, og ti prosent av alle over 75 år, lider av kronisk hjertesvikt. Sykdommen kan oppstå plutselig, men det mest vanlige er at den utvikler seg over mange år.

Hjertesvikt innebærer at hjertet ikke klarer å pumpe så mye blod som kroppen trenger. Mange forskjellige hjerte- og karsykdommer kan gi hjertesvikt. Oftest er det venstre hjertekammer som ikke fungerer optimalt, men hjertesvikt kan også forekomme i høyre hjertekammer.

Les mer: Hjertesvikt

Kun tre prosent kjenner symptomene 

Hjertesvikt gir betydelig redusert livskvalitet og høy dødelighet. 20 til 30 prosent av de som rammes av akutt hjertesvikt dør i løpet av ett år. Likevel har den medisinske utviklingen stått stille i nesten 30 år.

Kunnskapen om sykdommen i befolkningen er svært lav. Bare tre prosent i Europa kjenner til symptomene på hjertesvikt.

LHL ønsker å bidra til at sykdommen hjertesvikt settes på dagsorden, og det er behov for mer forskning på sykdommen. 

Det er mange muligheter for behandling ved kronisk hjertesvikt. Livsstil kan være med på å forsinke, og kanskje forhindre, at hjertesvikten utvikler seg ytterligere. Riktig medisinering vil også bidra til et bedre liv for mennesker med hjertesvikt.

Powerpoint-presentasjoner fra foredragsholderne

LHL og Novartis Norge arrangerte i mai 2014 en hjertesviktkonferanse med besøk av medisinske eksperter på folkesykdommen hjertesvikt.

På programmet stod blant annet en sterk pasienthistorie, erfaringer fra helsepersonell som gir livreddende behandling og rehabilitering, samt nytt fra helsemyndighetene ved Stortingets Helse- og omsorgskomité. 

Ønsker du å lese mer om helsepersonells erfaringer ved akutt livredning og livet etterpå?

Ønsker du å lese mer om hjertesvikt, hvor står vi, hvor vi går?

Ønsker du å vite mer om hva helsemyndighetene gjør? 

Novartis film om hjertesvikt