Hopp direkte til innhold

Pårørendeundersøkelsen 2017

Anne-Grethe Terjesen (Pårørendealliansen), Ann Solfrid Merula (pårørende i LHL), Ulrik Sverdrup (pårørende i LHL) og Anita Vatland (Pårørendealliansen)
Fra venstre: Anne-Grethe Terjesen (Pårørendealliansen), Ann Solfrid Merula (pårørende i LHL), Ulrik Sverdrup (pårørende i LHL) og Anita Vatland (Pårørendealliansen)

I dag presenterte Pårørendealliansen resultatene fra Pårørendeundersøkelsen 2017. Dette er andre året undersøkelsen blir gjennomført.

- Dette er en viktig undersøkelse som dokumenterer de pårørendes situasjon, både med utfordringer knyttet til omfang av omsorgsoppgaver, arbeidsliv og helsesituasjon. Vi kjenner oss igjen i mye av det som har blitt presentert. Nå er det viktig at funnene følges opp med tiltak som kan gi styrket pårørendestøtte og verdsette den innsatsen alle pårørende legger ned. Vi forventer at regjeringen leverer den nasjonale pårørendestrategien de har lovet og at den følger opp funnene i undersøkelsen, sier pårørende Ann Solfrid Merula og Ulrik Sverdrup.

Lager pasienter av de som prøver å hjelpe

Årets undersøkelse viser blant annet at 86% av de som har svart på undersøkelsen ikke får noen form for økonomisk kompensasjon. For mange innebærer det å være pårørende at man går ned i inntekt, enten fordi man må gå ned i stilling eller bytte arbeid til mindre krevende stilling. Undersøkelsen viser videre at 8% har sluttet i arbeid som følge av omsorgsoppgavene.

- Dette er viktig kunnskap å få dokumentert, sier pårørende Ann Solfrid Merula. Inntektssituasjonen rammer ikke bare den som har blitt syk, men også livsledsager. I tillegg kommer dimensjonen med at tunge omsorgsoppgaver over tid også fører til helseutfordringer hos den pårørende.

Ett av spørsmålene som ble trukket opp i lys av dagens presentasjon var om vi er i ferd med å lage pasienter av de som prøver å hjelpe. Anita Vatland fra Pårørendealliansen omtalte dette som "en bombe i velferdssystemet".

Pårørendes innsats utgjør 110 000 årsverk

Det finnes over 800 000 pårørende i Norge. Disse gjør en enorm innsats som tilsvarer 110 000 årsverk, bortimot halvparten av det kommunene bidrar med. Når man blir pårørende, trenger man litt ekstra støtte, veiledning og fleksibilitet i arbeid og hverdagen. Dessverre møter mange et gammeldags velferdssystem som ikke tar hensyn til deres nye situasjon. Likevel blir pårørende sjelden spurt: «Hvordan har du det egentlig?» eller «Hvordan kan vi gjøre hverdagen din enklere?»

Pårørendeundersøkelsen skal bidra til å bøte på dette og gi økt kunnskap om pårørendes situasjon. Resultatet blir sendt til helseminister Bent Høie og et titalls andre politikere og organisasjoner. 6025 personer svarte på undersøkelsen i 2017.

https://parorendealliansen.no/