Hopp direkte til innhold

Pust deg bedre!

Koronakrisen har gjort møtene mellom fysioterapeut og lungesyke utfordrende. Derfor har fysioterapeuter nå laget en app som skal gjøre det lettere for lungesyke å håndtere slimplager og tung pust på egen hånd.

På bakgrunn av koronakrisen har fysioterapeutene i kommunehelsetjenesten i stor grad måttet legge ned arbeidet for å hindre smittespredning. Lungesyke er i tillegg i en risikogruppe som nå lever i selvpålagt isolasjon for å unngå smitte. Gode krefter gikk derfor sammen, og på rekordfart ble appen ”Pust deg bedre” laget. Gjennom den får nå disse pasientene en bedre og tryggere egenbehandling.

Mange lungepasienter og særlig kols pasienter produserer mye slim de sliter med å få opp. Det kan medføre bakterier i slimet, som igjen kan føre til lungebetennelse. Derfor er det viktig å få opp slimet.

Fysioterapeut Elin Johnsen og kollegaer i Helse Førde har derfor utviklet en tredimensjonal app, som i tekst, lyd og bilde forklarer hvordan man kan få opp slim, sier Anne Edvardsen, prosjektleder for lansering av appen ”Pust deg bedre”.

 

Pust deg bedre-app for lungesyke

Pust Deg Bedre er et digitalt verktøy som hjelper lungesyke å utføre øvelser som løsner, flytter og fjerner slim. Målet er at du skal bli mer selvstendig og få bedre livskvalitet. Kontakt fysioterapeut for å få tilpasset behandlingsplan på din telefon.
Utviklet av Helse Førde, Helse Vest og LHL, med støtte fra Stiftelsen Dam.

Les mer på pustdegbedre.no

Download-on-the-AppStore.png Tilgjengelig-paa-GooglePlay.png

 

Optimaliserer egenbehandling

Appen visualiserer de mest grunnleggende pusteteknikkene. Ved å ta den i bruk så kan lungesykes egenbehandling optimaliseres. Appen sikrer individtilpasset behandling og opplæring skjer i samarbeid med fysioterapeut.

Målgruppen for denne appen er lungesyke med forøket sekretproduksjon og fysioterapeuter i primær- og spesialisthelsetjenesten som behandler denne pasientgruppen.

Lungesyke er en ekstra utsatt gruppe hvor korona-pandemien har ført til at mange nå er isolert i hjemmet. Behandling i primærhelsetjenesten er ikke like tilgjengelig på grunn av restriksjonene knyttet til pandemien. Appen er derfor til stor hjelp både for pasienten og fysioterapeuten. Men du må ha opplæring i teknikkene før du tar det i bruk, sier Edvardsen.

Unik læringsplattform

Derfor er det nå, i tillegg til appen, også laget en webside som støtter ”Pust Deg Bedre”. Den gir skriftlig informasjon i bruk av appen, demonstrasjonsvideoer og relevant faglitteratur som applikasjonen bygger på. Websiden inneholder også relevant kontaktinformasjon til faglig og teknisk support.

Appen gjør det lettere for lungesyke å håndtere slimplager og tung pust på egen hånd. Og læringsplattformen gir alle like forutsetninger for å ta i bruk verktøyet, sier Edvardsen.

Viktig samarbeid

Utviklingen av nettsiden med tilhørende demonstrasjonsvideoer har blitt til takket være Stiftelsen Dam og et tett samarbeid mellom offentlig sektor og privat næringsliv.

- "PustDegBedre" er utviklet med støtte fra Stiftelsen Dam. I tillegg til LHL og Helse Førde, bistår Helse Vest IKT, Høgskulen på Vestlandet og fysioterapeuter med høy kompetanse på lungefysioterapi, sier Edvardsen.

Styrker egenbehandling

Appen gjør det lettere for lungesyke å håndtere slimplager og tung pust på egen hånd.

- Den sikrer individtilpasset behandling og opplæring skjer i samarbeid med fysioterapeut. Fysioterapeuter som bruker appen må derfor få kompetanse på sekretmobilisering, sier Edvardsen.

Dette prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam

Støttet av Stiftelsen DAM

Bli medlem

Som medlem støtter du LHLs arbeid for mennesker med hjerte- og karsykdom, lungesykdom, hjerneslag og pårørende, og får en rekke gode tilbud og medlemsfordeler.

Bli medlem