Hopp direkte til innhold

Regjeringen har lansert en nødvendig strategi

Jonas Gahr Støre og Gerd Kristiansen besøkte Glittreklinikken forrige måned. Her med Frode Jahren, generalsekretær i LHL, til høyre.

– Vi er glad for at regjeringen har utarbeidet en egen NCD-strategi. Dette var helt nødvendig, sier generalsekretær Frode Jahren i LHL.

LHL har lenge etterlyst en nasjonal strategi på kolsområdet, og flere nødvendige tiltak mot hjerte- og karsykdommer. 

Regjeringen presenterte i dag sin strategi for forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av de ikke-smittsomme sykdommene hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft.

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, har i løpet av de siste årene bidratt til å sette kols (kronisk obstruktiv lungesykdom) på dagsorden.

Savner et nasjonalt kolsråd

– Denne delen av strategien inneholder flere viktige og nødvendige tiltak, blant annet tilbud om lungefunksjonsmålinger i bedrifter med mulig yrkeseksponering, opplæring av fastleger og annet helsepersonell, etablering av tverrfaglige kolsteam, etablering av nasjonalt register for kols i allmennpraksis og regionale handlingsplaner, sier Jahren, som også hadde ønsket seg et forslag om å etablere et nasjonalt kolsråd for å styrke den faglige innsatsen.

Regjeringen inviterer til økt samarbeid

– Jeg er veldig glad for den klare invitasjonen til organisasjonene som uttrykkes gjennom hele strategien. Selv om enkelte områder og tiltakspunkter er vage, forventer vi konkret oppfølging og handling. De første resultatene må komme allerede i forslaget til statsbudsjett for 2014, sier Jahren.

Jahren er fornøyd med at regjeringen tar på alvor at mange blir syke som følge av blant annet tobakk, usunt kosthold og fysisk inaktivitet.

– Regjeringen foreslår flere tiltak på disse områdene, og den politikken må bare forsterkes i årene som kommer. LHL mener for eksempel at en logisk konsekvens av de skader og lidelser som tobakk medfører på sikt må resultere i et omsetnings- og innførselsforbud, sier Jahren.

Les pressemeldingen fra Helse- og omsorgsdepartementet her.