Hopp direkte til innhold

Sammen redder vi liv – ett år på vei

Dugnaden Sammen redder vi liv skal mobilisere hele befolkningen til å redde flere liv, gjennom en omfattende opplæring innen livreddende førstehjelp. LHL har fått ansvar for grunnskolen.

Ett år er gått siden helseminister Bent Høie inviterte til et samarbeid for å øke overlevelsen ved hjertestans og andre akuttmedisinske tilstander utenfor sykehus i Norge. Onsdag 21. februar var aktørene igjen samlet for å markere og oppsummere førstehjelpsstrategien Sammen redder vi liv.

- Det er en viktig lærdom for barn å redde liv, og å verdsette liv, sa helsedirektør og dugnadsgeneral Bjørn Guldvog.

ett-ars-markaring-sammen-redder-vi-liv.jpg

F.v. Øistein Mjærum, Jon Sommerfelt-Pettersen, Hans Morten Lossius, Marit Røed Halvorsen, Åse Michaelsen, Bjørn Guldvog, Unn Dehlen, Geir Sverre Braut, Are Helseth, May Britt Buhaug, Hans Kristian Madsen

Plutselig hjertestans rammer mer enn 3 000 personer hvert år i Norge. Akutt hjerteinfarkt rammer mellom 10 – 15 000 personer årlig, mens hjerneslag rammer 11 000 personer i løpet av et år.

Enestående i verden

LHL har fått i ansvar å utvikle opplæringen av barn og unge i grunnskolen. 

- I dag finnes det ikke noen systematisert opplæring i skolen på førstehjelp, og mange barn lærer ikke førstehjelp, sier Marit Røed Halvorsen, prosjektleder i LHL for pilotprosjektet Nasjonal førstehjelpsopplæring i grunnskolen. Hun kan fortelle at denne formen for opplæring, for så mange, er enestående i verden.

- Dette er et helt unikt prosjekt. Det er første gang en slik omfattende opplæring i førstehjelp gjennomføres i verden. LHL er allerede i gang med 7 pilotskoler i Norge, i Oslo, Ullensaker og Tromsø.

Pilotskole i Ullensaker

Døli skole i Ullensaker er én av sju pilotskoler som nå går i gang med å teste ut opplæringsmateriellet,  og  skal deretter gi tilbakemeldinger til prosjektet slik at alt er gjennomtestet og utprøvd før det rulles ut i resten av landet.

Rektor ved Døli skole, Trond Jarle Dahl, er veldig positiv til førstehjelpsopplæringen.

- Da skolesjefen i Ullensaker tok initiativ til at én skole i kommunen skulle delta som pilotskole, var det lett å si ja. Dette blir et nasjonalt løft, og det er veldig spennende å være med på å utvikle og teste et opplegg som vil gi økt trygghet for alle. Dette ser jeg på som en mulighet til å få satt ting vi allerede har på læreplanen i skikkelig system og med god kvalitet.

Hvert minutt teller

De første minuttene er alltid avgjørende, og det er derfor viktig at også de minste i befolkningen kjenner til og har øvd på grunnleggende førstehjelp. Dette sikrer tidlig livredning og senker terskelen for å ta ansvar når det skjer noe der du er.

I alt skal LHL, gjennom prosjektet, nå ut til 629 300 elever fordelt på 2 858 grunnskoler i Norge. Elevmassen utgjør en betydelig andel av den samlede befolkningen i Norge, og er en viktig læringsarena for førstehjelp. Prosjektet skal tilpasse opplæringen til elevenes alder, modenhet og særlige behov.

Opplæringsmodulene som utvikles skal tilpasses målgruppen med gjentatte, korte lærings- og treningsaktiviteter gjennom hele læringsløpet i grunnskolen. Prosjektet er finansiert av Gjensidigestiftelsen.