Hopp direkte til innhold

Sammen redder vi liv – ett år på vei

Bilde av Øistein Mjærum, Jon Sommerfelt-Pettersen, Hans Morten Lossius, Marit Røed Halvorsen, Åse Michaelsen, Bjørn Guldvog, Unn Dehlen, Geir Sverre Braut, Are Helseth, May Britt Buhaug, Hans Kristian Madsen
F.v. Øistein Mjærum, Jon Sommerfelt-Pettersen, Hans Morten Lossius, Marit Røed Halvorsen, Åse Michaelsen, Bjørn Guldvog, Unn Dehlen, Geir Sverre Braut, Are Helseth, May Britt Buhaug, Hans Kristian Madsen

Dugnaden Sammen redder vi liv skal mobilisere hele befolkningen til å redde flere liv, gjennom en omfattende opplæring innen livreddende førstehjelp. LHL har fått ansvar for grunnskolen.

Ett år er gått siden helseminister Bent Høie inviterte til et samarbeid for å øke overlevelsen ved hjertestans og andre akuttmedisinske tilstander utenfor sykehus i Norge. Onsdag 21. februar var aktørene igjen samlet for å markere og oppsummere førstehjelpsstrategien Sammen redder vi liv.

- Det er en viktig lærdom for barn å redde liv, og å verdsette liv, sa helsedirektør og dugnadsgeneral Bjørn Guldvog.

Plutselig hjertestans rammer mer enn 3 000 personer hvert år i Norge. Akutt hjerteinfarkt rammer mellom 10 – 15 000 personer årlig, mens hjerneslag rammer 11 000 personer i løpet av et år.

Enestående i verden

LHL har fått i ansvar å utvikle opplæringen av barn og unge i grunnskolen. 

- I dag finnes det ikke noen systematisert opplæring i skolen på førstehjelp, og mange barn lærer ikke førstehjelp, sier Marit Røed Halvorsen, prosjektleder i LHL for pilotprosjektet Nasjonal førstehjelpsopplæring i grunnskolen. Hun kan fortelle at denne formen for opplæring, for så mange, er enestående i verden.

- Dette er et helt unikt prosjekt. Det er første gang en slik omfattende opplæring i førstehjelp gjennomføres i verden. LHL er allerede i gang med 7 pilotskoler i Norge, i Oslo, Ullensaker og Tromsø.

Pilotskole i Ullensaker

Døli skole i Ullensaker er én av sju pilotskoler som nå går i gang med å teste ut opplæringsmateriellet,  og  skal deretter gi tilbakemeldinger til prosjektet slik at alt er gjennomtestet og utprøvd før det rulles ut i resten av landet.

Rektor ved Døli skole, Trond Jarle Dahl, er veldig positiv til førstehjelpsopplæringen.

- Da skolesjefen i Ullensaker tok initiativ til at én skole i kommunen skulle delta som pilotskole, var det lett å si ja. Dette blir et nasjonalt løft, og det er veldig spennende å være med på å utvikle og teste et opplegg som vil gi økt trygghet for alle. Dette ser jeg på som en mulighet til å få satt ting vi allerede har på læreplanen i skikkelig system og med god kvalitet.

Hvert minutt teller

De første minuttene er alltid avgjørende, og det er derfor viktig at også de minste i befolkningen kjenner til og har øvd på grunnleggende førstehjelp. Dette sikrer tidlig livredning og senker terskelen for å ta ansvar når det skjer noe der du er.

I alt skal LHL, gjennom prosjektet, nå ut til 629 300 elever fordelt på 2 858 grunnskoler i Norge. Elevmassen utgjør en betydelig andel av den samlede befolkningen i Norge, og er en viktig læringsarena for førstehjelp. Prosjektet skal tilpasse opplæringen til elevenes alder, modenhet og særlige behov.

Opplæringsmodulene som utvikles skal tilpasses målgruppen med gjentatte, korte lærings- og treningsaktiviteter gjennom hele læringsløpet i grunnskolen. Prosjektet er finansiert av Gjensidigestiftelsen.