Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Samtale om medisiner på apoteket

Skal du begynne med nye hjerte- og karmedisiner, kan du nå få tilbud om oppfølgingssamtaler på visse apoteket. Dette er et forskningsprosjekt som skal sikre at færrest mulig slutter med medisiner legen har foreskrevet.

Mange opplever problemer og utfordringer når de starter med en ny medisin. Tett oppfølging i begynnelsen kan hindre bekymringer og sikre at man tar medisinen som avtalt med legen. 

Farmasøyter som jobber på apotek har tre til fem års høyere utdanning og er spesialister på legemidler. Hver dag jobber de for at folk skal bruke legemidlene sine riktig. Derfor er 65 norske apotek nå med i et forskningsprosjekt hvor pasienter som skal starte opp med et hjerte/kar-legemiddel for første gang inviteres til å delta. Prosjektet, som heter Medisinstart, er gratis for apotekkundene.

Legemidlene det er snakk om er de nye blodfortynnende legemidlene og noen utvalgte blodtrykkssenkende legemidler, samt statiner som brukes for å senke kolesterolet.

Bilde av en mannlig farmasøyt som henter frem medisiner på et apotek. Mange opplever bivirkninger når de begynner med en ny medisin. Da kan det vare greit å snakke med en farmasøyt om problemene.

Medisinstart består av to fortrolige samtaler med en farmasøyt. Hver samtale tar 10-15 minutter. Du velger selv om du vil møte opp i apoteket eller bli fulgt opp over telefon. I fellesskap finner du og farmasøyten frem til løsninger på utfordringene dine. Du kan stille spørsmål og ta opp eventuelle bekymringer. 

Studien skal avdekke om Medisinstart har nytteverdi for pasient, samfunn og apotek. 

Studien utføres av Apokus på oppdrag fra og i samarbeid med Apotekforeningen.