Hopp direkte til innhold

Sikrere flyreise for kols-pasienter

Med sitt funn av enkel metode for testing, har Glittreklinikkens (nå LHL-sykehuset Gardermoen) Anne Edvardsen gjort det lettere for kolspasienter å fly.

Fordi lufttrykket i kabinen reduseres når flyene er i lufta, opplever mange kolspasienter at de får pusteproblemer på flyreiser. Bioingeniør Anne Edvardsen på Glittreklinikken (nå LHL-sykehuset Gardermoen) har funnet en enkel metode for å teste hvilke personer som trenger ekstra oksygentilførsel under reisen. Denne uken forsvarte hun doktorgraden med tema "Opp i det blå med kols". Forskningen er finansiert med Extramidler.

Les mer om kols her.

Det oppleves svært ubehagelig å få pusteproblemer i en flykabin. Det har vært antatt at pusteprobleme hadde sammenheng med lavt oksygeninnhold i blodet. Gjennom forsøk fant Anne Edvardsen at pusteproblemene var uavhengig av lavt oksygeninnhold i blodet.

Hun har konstruert og testet en metode basert på pulsoksymetri i hvile og under gange for å forutsi behov for ekstra oksygen. resultatene av Edvardsens avhandling: "COPD and air travel" er nå inkludert i internasjonale retningslinjer for pasienter som skal reise med fly.