Hopp direkte til innhold

Siste åpne hjertekirurgi utført ved LHL-sykehuset Gardermoen

Volumet på omfanget av åpen hjertekirurgi som LHL har utført på vegne av det offentlige helsevesenet i nærmere 30 år, har minket merkbart og markant de siste årene. Oslo universitetssykehus har kommunisert tydelig at de selv har kapasitet til å utføre åpen hjertekirurgi i egen regi.

LHL har som følge av dette i tett dialog og i overensstemmelse og avtale med Helse Sør-Øst i løpet av 2018 gjennomført en styrt avvikling av åpen hjertekirurgi. Mandag 15. oktober ble derfor de siste åpne hjertekirurgiske inngrepene gjennomført ved LHL-sykehuset Gardermoen. LHL-sykehuset kommer i aller høyeste grad fortsatt til å være et betydelig hjertesykehus, med 4 000 til 5 000 hjertebehandlinger årlig innen kardiologi, blant annet hjertekateteriseringer, utblokking og ablasjonsbehandling. Vi har også hjertepoliklinikk.

Oslo Universitetssykehus har over lang tid ønsket å gjennomfør disse inngrepene i egen regi. OUS utfører hvert år mange hundre slike inngrep, og vi har tiltro til at hjertepasientene blir tatt hånd om på beste vis. Vi fortsetter samarbeidet slik at hjertepasienter som utredes på LHL-sykehuset Gardermoen kan overføres til OUS når det er nødvendig med kirurgisk behandling.

Hjerteoperasjon