Hopp direkte til innhold
Fra arangementet Sosial ulikhet i helse: På tide å tenke nytt om de ikke-smittsomme sykdommene?
Foto: Skjermbilde

- Skal vi bekjempe sosial ulikhet må vi starte innsatsen tidlig!

Det var en tydelig og offensiv Frode Jahren som inntok paneldebatten: Sosial ulikhet i helse: På tide å tenke nytt om de ikke-smittsomme sykdommene på Arendalsuka.

Frode Jahren kom med en tydelig utfordring til regjeringen under onsdagens helsedebatt om: Sosial ulikhet i helse. Arendalsuka er en årlig arena hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og møter folk for debatt og utforming av politikk for nåtid og fremtid.

Rammene for debatten var at det er stor sosial ulikhet i helse i Norge i dag. Hvilke tiltak bør vi innføre i Norge i dag for å redusere de ikke smittsomme sykdommene? Og hvordan kan vi hindre at sosial ulikhet blir mer fremtredende innen helse?

Med i debatten var Helse- og omsorgsdepartementet, Nasjonalforeningen for folkehelsen, LHL og faststyret i legeforeningen.

God helse skapes i fellesskap

Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen startet og avsluttet sitt innlegg med at ulikhet skaper uhelse, og at god helse skapes i fellesskap.

Jahren var selvsagt ikke uenig i det, men fulgte opp med tydelige og konkrete forslag til regjeringen:

Skal vi bekjempe sosial ulikhet så må vi starte innsatsen veldig tidlig, gjerne allerede i barnehagen. Vi ser at det i barnehagene er barn som har det krevende. Samarbeidet mellom barnehager og barnevern er altfor dårlig og det blir meldt altfor lite fra barnehagene til barnevernet.

Jeg mener at utdanningspolitikken er mye viktigere enn folkehelsemeldinger, hvis jeg skal si det litt spisst.

En stor global helsekrise

Videre påpekte Jahren i hvilken grad klima og klimaendringene påvirker helsen vår, både globalt og her hjemme. Her er luftforurensning et viktig punkt.

Globalt dør 9 millioner mennesker årlig av luftforurensning, og det er særlig mennesker med hjerte- og karsykdommer og lungelidelser som rammes. Det er en stor global helsekrise! I Norge dør det ca 1 000 mennesker i året av luftforurensning. På 1960-tallet var det ca 2 prosent av barna som utviklet astma. I dag er det mellom 10 og 12 prosent. Alvorlig astma som barn er en viktigere predikator for utvikling av kols som voksen enn det røyking er, viser ny forskning. Skole, ren luft og rent vann er grunnleggende faktorene som fortsatt er viktige.

Frode Jahren, generalsekretær i LHL

Ikke godt nok!

Til slutt henviste Jahren til studier som viser at særlig kronikere som har en fast lege og gå til over lengre tid, både lever lengre og blir mindre syke.

I dag har vi 175 000 mennesker i Norge som ikke har fastlege. Regjeringen sa at dette er jobb nummer en. Vi har fått høre at det store grepet skulle komme nå i høst i forbindelse med statsbudsjettet. Nå har de skjøvet det enda et år frem i tid. Det syns jeg er ufattelig svakt. Vi lever i et land med veldig mange leger per 1 000 innbygger og det handler om å omdisponere ressursene. Det går ikke an å bare kaste penger på det. Vi har utredninger og masse kunnskap om det, og det hadde vært mulig å handle mye tidligere enn det regjeringa nå har lagt opp til, avsluttet Jahren i sitt innlegg.

Sosial ulikhet i helse: På tide å tenke nytt om de ikke-smittsomme sykdommene?

Se opptaket av arrangementet her.

Sommerfugl på blomst
Foto: Dirk Daniel Mann / Pixabay

Klima, miljø og helse

Verden står midt oppe i en klima- og naturkrise. Dersom vi ikke handler i dag, og i årene som kommer, vil det gjøre uopprettelig skade og føre til at de som fra før har minst, taper mest. Å stanse nedbygging av natur og dyrka mark og løse klimakrisen er avgjørende for jordas livsgrunnlag, og for vår alles helse.

LHLs arbeid for klima, miljø og helse