Hopp direkte til innhold

Sosiale helseforskjeller – en enorm utfordring

Et av de viktigste helsearrangementene under Arendalsuka tok for seg sosiale helseforskjeller og utenforskap, også popularisert som velferdsstatens sykdomstegn. Generalsekretær i LHL, Frode Jahren, holdt et klokkeklart innlegg om tematikken og satt fingeren på politiske dilemmaer som foreløpig har fløyet under offentlighetens radar.

Frode Jahren med en tydelig oppfordring til landets helsepolitikere.

– Vi må debattere det som teller, ikke bare det som kan telles. Skal vi beholde et sterkt offentlig helsevesen må vi forebygge mer og slik sikre utjevning av sosiale helseforskjeller. Bekjempelse av sosial ulikhet er rett og slett veldig god politikk.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Helse- og omsorgsminister Bent Høie holdt innlegg i debatten om sosiale helseforskjeller i Norge.

Det offentlige helsevesenet står foran store utfordringer, og LHL mener disse ikke kan løses uten et offentlig-ideelt strategisk samarbeid, der frivilligheten rundt om i små og store lokalsamfunn bidrar til forebygging, nærhet og trygghet. En presset offentlig økonomi og voksende helseproblemer i befolkningen gir et stadig større gap mellom hva det offentlige helsevesenet kan tilby og hva befolkningen ønsker og trenger.

Pasientene krever tilgang til den nyeste og beste behandlingen, men helsebudsjettene kan ikke fortsette å doble seg hvert tiende år. Regnestykket går rett og slett ikke opp.

– Dette må adressere nå, hvis ikke vil todelingen av helsevesenet forsterkes kraftig og da vil vi ikke bare få en sosial ulikhet i forekomst av sykdom, men også i tilgangen til helsetjenester, advarte Jahren.

Å redusere sosial ulikhet er et av de gode svarene på helsesektorens utfordringer. Jahren løftet blant annet frem et eksempel der 43 000 dødsfall i løpet av en tiårsperiode kunne vært spart dersom alle hadde hatt samme gjennomsnittlige levealder som de med høyest utdanning.

– Dette er det mulig å gjøre noe med. Røykevaner, kosthold, overvekt og inaktivitet er noen av årsakene. Her spiller forebygging, informasjon og veiledning en sentral rolle. Arbeids- og bomiljø er det også fullt mulig å gjøre noe med. I tillegg trenger vi strengere vernelover, så fagbevegelsen har også en sentral rolle, forklarte Jahren.

I dagens politiske debatter er det enklere å debattere antall milliarder og lengden på ventelister enn konkrete tiltak. Her er det en vei å gå.

– Reduksjon i sosial ulikhet redder liv, reduserer sykdom og gir oss alle et bedre liv. I tillegg kan det bidra til å redde helsevesenet vårt, konkluderte Jahren.