Hopp direkte til innhold

Trenger en forebyggingsreform

Forebyggende helsearbeid er og har vært et nedprioritert område. Den politiske nølingen kan skyldes at resultater av forebygging er langsiktige og dermed vanskelige å måle i løpet av en regjeringsperiode. Under Arendalsuka tok derfor generalsekretær i LHL, Frode Jahren, til orde for en forebyggingsreform.

Om kun få år, vil det være dobbelt så mange nordmenn over 70 år. Dette vil medføre et stort behov for aldersrelaterte helsetjenester, men også fremtvinge et behov for økt forebygging gjennom aktivisering, rådgivning og helseinformasjon.

– Vi må rett og slett bevisstgjøres i mye større grad hvordan vi ivaretar egen helse. Vi trenger en forebyggingsreform. Jeg tror det er et av de gode svarene på de mørke skyene vi ser i horisonten, uttalte Jahren.

Forebygging er i utgangspunktet enkelt å forstå. Det handler i bunn og grunn om å iverksette tiltak som gjør at folk bli mindre syke. Den politiske utfordringen er at tiltakene ofte er vanskelig å måle, og at økt satsning vil påføre primærhelsetjenesten ekstra kostnader, mens besparelsen i størst grad vil synes i spesialhelsetjenesten.

– Å holde folk friske lenger er noe av det viktigste vi kan gjøre for å takle fremtidens helseutfordringer. Det vil selvfølgelig være bra for enkeltmennesket, men det kan i tillegg bidra til å redde det flotte offentlige helsevesenet vi har i dag, poengterte Jahren.

LHL som ideell pasientorganisasjon og leverandør av helsetjenester har lang tradisjon for å bistå det offentlige innen forebygging, behandling og rehabilitering. Vi er sikre på at satsning på forebygging og folkehelse innenfor rammene av et strategisk offentlig-ideelt samarbeid vil spare oss for mange lidelser og sykdom.

– Hvis vi ikke griper an er jeg stygt redd for at vi får en enda sterkere todeling av helsevesenet og en sterk kommersialisering av deler av helsetilbudet i Norge. Det vil ikke resultere i gode og like helsetjenester for alle, avsluttet Jahren.