Hopp direkte til innhold

Korona

Se vår temaside om korona

Viktig melding

Verdens største lungekongress – ERS i Milano

9-13. september var over 25 000 personer samlet i Milano på den europeiske lungeforeningens årlige kongress for å lære, oppdatere og dele kunnskap om hele lungefeltet. LHL hadde tre presentasjoner.

Kongressen er en viktig arena for å møte kollegaer både fra Norge og fra resten av verden. I tillegg er det en stor utstilling hvor alt man kan tenke av diagnostisk utstyr og legemidler kan studeres – og hvor gratis espresso og cappuccino åpenbart var årets trekkplaster.

Anita Grongstad på scenen på ERS

Anita Grongstad presenterte helt ferske data fra prosjektet "Sarkoidose, fatigue og trening".

LHL hadde i år tre presentasjoner fra Glittre. PhD-stipendiat og fysioterapeut Anita Grongstad presenterte glimrende helt ferske data fra prosjektet "Sarkoidose, fatigue og trening". Den ene var muntlig foredrag om styrketrening og den andre en poster diskusjon om intervall vs. utholdenhetstrening. Det var stor interesse og mange spørsmål.

Bioingeniør og MSc Christine Gudim Karlsen presenterte en poster med funn fra sin master; vil en kardiopulmonal funksjonstest gi økning i høysensitivt Troponin-T hos kols-pasienter? Også denne presentasjonen fikk gode tilbakemeldinger.

Bilde av Christine Gudim Karlsen som presenterer posterChristine Gudim Karlsen presenterte sin poster på kongressen.