Hopp direkte til innhold

– Vi bygger pasientenes helsetjeneste

– La oss være stolte over hva vi får til sammen. Det har vi all mulig grunn til, understreker Frode Jahren i sin tale på landsmøtet.

Generalsekretær Frode Jahren viste i sin landsmøtetale til at 19. februar neste år begynner innflyttingen i det nye LHL-sykehuset Gardermoen, i mars flytter pasienter og ansatte fra Glittre og i april flytter pasienter og ansatte fra Feiringklinikken.

– Vi får et bedre tilbud enn i dag. Vi kan hjelpe enda flere enn i dag. Det er bra for pasientene og de pårørende – og det er dem vi jobber for, sa Frode Jahren.

Generalsekretæren viste til at på stiftelsesmøtet til Tuberkuloses hjelpeorganisasjon (THO), som Ragnar Strøm organiserte i oktober 1943, så bestemte tre kvinner og to menn at de skulle begynne å jobbe med tre saker: medlemsorganisering, krav om ettertrygd og bygging av yrkesskole på Krokeide.

Ragnar Strøms vei 10

– De ville bygge en medlemsorganisasjon for å få pasientmakt, de ville jobbe med politikk for å få en rettferdig og nødvendig trygd og de ville bygge tjenestetilbud. Slik har det altså vært helt fra det aller første møtet da LHL ble stiftet. Dette er en tradisjon vi skal være stolt av og dette er en arv vi skal videreføre, sa Frode Jahren.

Om tre måneder flytter LHL inn i det nye LHL-sykehuset Gardermoen.

– Kjære forsamling, kjære LHLere. Da møtes vi i Ragnar Strøms vei 10, sa Jahren til stående applaus fra 350 representanter i landsmøtesalen.

Et styrket LHL

Han viste til at det forrige landsmøte vedtok at LHL skulle bli en organisasjon for de slagrammede og deres pårørende og for astma og allergi.

– Vi har i løpet av tre år etablert oss som den ledende og dominerende kraften på hjerneslagområdet med LHL Hjerneslag. For å nå nye og yngre grupper har LHL Astma og allergi i samarbeid med lokallag og helsestasjoner arrangert barseltreff. Første treff var i Tromsø med 50 babyer og like mange voksne. Yngste deltaker var 7 uker. I 2017 har barseltreff blitt til åpne temakvelder i regi av til sammen 22 lokallag.

Medlemsvekst åtte år på rad

Frode Jahren fremhevet den sterke innsatsen på organisasjonssiden siden forrige landsmøte i 2014.

  • LHL har vokst i antall medlemmer 8 år på rad og har rekord i antall kurstimer
  • LHL har etablert systematisk oppfølging av fylkesstudieledere og likepersonskoordinatorer
  • LHL samler fylkesutvalgsledere to ganger i året
  • Lokallagene har fått eget SMS-system til sine medlemmer
  • LHL har tilrettelagt for at lokallag fritt kan benytte Alphareg til å føre regnskap
  • LHL har etablert en egen rådgivningstjeneste på telefon og chat
  • LHL har etablert Spør eksperten – som har besvart nærmere 1500 spørsmål bare i 2017
  • LHLs styreleder leder Helsedirektoratets brukerråd
  • LHL sin medlemstilfredshet har økt i perioden og aldri vært høyere enn i dag

Aktiviteten øker, antallet medlemmer øker, medlemmene blir mer fornøyd, vi organiserer nye grupper, vi når yngre grupper og småbarnsforeldre.

I samme periode har vi fulgt opp tidligere landsmøtevedtak om å bygge et nytt stort, moderne sykehus på Gardermoen og utviklet nye pasienttilbud. La oss være stolte over hva vi får til sammen. Det har vi all mulig grunn til, understreket Frode Jahren.

Hører hjemme i LHL

Jeg vil også takke ledelse og de ansatte ved klinikkene våre på Røros, Trondheim, Skibotn, Bergen og Nærland. Dere har stått på og vært positive selv om dere ikke har fått all den oppmerksomheten dere har krav på i perioden vi har bak oss. Det skal bli bedre. Og, jeg vil ønske alle våre nye ansatte ved NIMI, KAL, LHL-sykehuset Vestfold og Vertikal Helse hjertelig velkommen på laget. Dere hører til her hos oss. Jeg er stolt over at dere er her hos oss i LHL, sa Frode Jahren.

Lengre køer uten LHL

Jahren viser til at prioriteringene i helsevesenet vil bli mye tøffere i årene som kommer.

Ventetidene på det som ikke er prioritert fra det offentliges side vil bli lengre – ikke kortere, sa Frode Jahren, og siterte en av Norges fremste samfunnsforskere, Kåre Hagen:

Eldrebølgen er sammen med klimaspørsmålet det viktigste spørsmålet i vår tid. Velferdssystemet skal ta imot flere eldre mennesker enn noen gang tidligere. Oppgavene vi står overfor er så store at det er helt urealistisk å videreføre dagens måter å jobbe på.

– I fremtiden vil statens inntekter komme under sterkt press, utgiftene til pensjoner vil øke kraftig og behovene innen helse- og omsorg vil vokse. Tror vi det blir mer eller mindre bruk av egenandeler, tror vi det blir mer eller mindre bruk av helseforsikring? Skal vi overlate utviklingen til det offentlige, som ikke løser oppgaven godt nok i dag? Skal vi la Aleris som er eid av Wallenbergfamilien i Sverige og som investerer i våpen, olje og helse styre utviklingen?

Eller skal LHL som ideell pasientorganisasjon fortsette å bygge pasientenes helsetjeneste? Jeg mener svaret er gitt, sa Frode Jahren.