Hopp direkte til innhold
Foto: Agurtxane Concellon

Jobb hos oss

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke er en landsomfattende, medlemsbasert, ideell og helhetlig helseorganisasjon.

LHL driver likepersonstiltak, politisk påvirkningsarbeid, informasjonsvirksomhet, kurs, opplæring og vi har eget pasientombud. Vi tilbyr spesialiserte helsetjenester innen forebygging, utredning, behandling og rehabilitering over hele landet.

Vil du arbeide i en organisasjon der dine resurser er med og bidrar til en helhetlig løsning, der hver eneste ansatt spiller en viktig rolle? Er du opptatt av å arbeide med noe som har vesentlig betydning for samfunnet og ønsker du et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet og mangfold? 

LHL på LinkedIN

Bli med på laget. På LHLs behandlingssteder og sykehus er det ca. 550 ansatte og mange arbeidsplasser som skal fylles. Alt fra informasjon og veiledning til operasjon og rehabilitering. Her finnes leger, sykepleier, sosionomer, fysioterapeuter, ernæringsfysiologer, psykologer, ergoterapeuter, helse- og treningsterapeuter, bioingeniører, farmasøyter, kokk, administrative funksjoner, teknisk personell, IKT, renholdere m.m.

Utdanningsplan lunge

Overordnet utdanningsplan for spesialisering i lungesykdommer ved LHL-sykehuset Gardermoen