Hopp direkte til innhold

De ansatte forteller

Vi er avhengige av profesjonelt personell og at de presterer etter beste evne. Derfor er det viktig for oss å ta vare på våre ansatte.

Inger-Lise Bråthen
Det beste med jobben min er det å ha god tid og mulighet til å gi god informasjon. Dette kan være med å gi pasienten trygghet i en stresset situasjon. Vi har pasienten i fokus.

Inger-Lise Bråthen - Kardiologisk sykepleier

Les mer om Inger-Lise

Ingen dag blir den andre lik, ettersom det er mennesker vi arbeider med. Det er fint å jobbe i team, da finnes det alltid noen å diskutere med, eller spørre i tilfelle jeg lurer på noe

Jørgen Matti Reistad - Intensivsykepleier

Les mer om Jørgen Matti

Nina Vold Dørum
LHL holder seg oppdatert på digitale flater, og er villige til å gjøre de endringene som trengs for å få det til. Jeg kjeder meg aldri, og jeg får jobbe med mye av det jeg synes er spennende!

Nina Vold Dørum - Kommunikasjonsrådgiver

Les mer om Nina

Silje Sunnarvik Clementsen
LHL-sykehuset Gardermoen: Silje (35) arbeider som fagutviklingsradiograf på kardiologisk laboratorium og forteller om arbeidet sitt. Hon sier at: Noe av det beste med jobben er den gode stemningen mellom både kollegaer og pasienter

Silje Sunnarvik Clementsen

Les mer om Silje