Hopp direkte til innhold

En bedre arbeidshverdag!

Det beste med jobben min er det å ha god tid og mulighet til å gi god informasjon. Dette kan være med å gi pasienten trygghet i en stresset situasjon. Vi har pasienten i fokus.

Inger-Lise (57) jobber som kardiologisk sykepleier, som hun videreutdannede seg til i 2009. Men grunnutdanningen tok Inger-Lise allerede i 1994.

År 2001 var året hun begynte i LHL, på daværende Feiringklinikken og hun er her fortsatt. Årsaken til at hun startet i LHL var kort og godt at hun ville ha en bedre arbeidshverdag.

-Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut før deg Inger-Lise?

-Dagen starter som regel 07.00. Da skriver jeg rapport og stiller eventuelle spørsmål til avtroppende sykepleier. Legene titter gjerne innom og svarer på spørsmål som kan komme opp. Deretter er det klargjøring av eventuelle medisiner til pasientene og forberedelser og gjennomføring av dagens gjøremål. Dette kan være forberedelser til operasjon og/eller postoperativ sykepleie etter rutine. Eller være med å tilrettelegge for mobilisering og opptrening, sammen med fysioterapeut.

Det som kjennetegner miljøet i LHL er at pasienten og pårørende er i fokus

Inger-Lise beskriver arbeidsmiljøet på avdelingen som godt. Alle føler et ansvar for jobben sin og er støttende for hverandre når det er behov for det. Det som kjennetegner miljøet i LHL er at pasienten og pårørende er i fokus.

Hun sier at det er et godt tverrfaglig samarbeid mellom sykepleiere, fysioterapeuter, leger og renhold. Renholdsavdelingen bidrar til å gjøre arbeidsdagen trivelig.  Det er korte avstander mellom  avdelingene. Dette gjør det enkelt å  samarbeide med de andre avdelingene.

-Hva er det som motiverer deg til å gjøre en god jobb?

-  Muligheter til å delta på fagdager og utvikle egenkompetanse, internundervisning og egen fagsykepleier tilknyttet avdelingen. Ha tid til å yte god service til pasienten og pårørende samt at vi får gode tilbakemeldinger fra både pasient og pårørende.

Jobbe i en organisasjon som tenker helhetlig

-Takk Inger-Lise! Vil du avslutte med noe tips til framtidige jobbsøkere?

-Hvis man ønsker å jobbe i en organisasjon som tenker helhetlig, som setter pasient og pårørende i sentrum, så er LHL en fin arbeidsplass.

Inger-Lise Bråthen