Hopp direkte til innhold

Alle kjenner alle!

Ingen dag blir den andre lik, ettersom det er mennesker vi arbeider med. Det er fint å jobbe i team, da finnes det alltid noen å diskutere med, eller spørre i tilfelle jeg lurer på noe

LHL-sykehuset Gardermoen: Jørgen Matti Reistad, 48, er intensivsykepleier på LHL-sykehuset Gardermoen og startet i LHL i  2011 på daværende Feiringklinikken. Karrieren begynte med en grunnutdanning i Førde i 1996, som senere ledet til en videreutdanning innen intensivsykepleie i 2010 på Gjøvik. Han har gjennom årene jobbet på en barneavdeling, akuttmottak, medisinsk mottak, medisinsk overvåkning og på intensiv. Jørgen søkte seg til LHL fordi de tilbød en fast stilling på Feiringklinikken, da som nyutdannet intensivsykepleier.

-Hva  er det beste med jobben din Jørgen?

 -Møtet med pasientene! Noen ganger har jeg sagt at jeg jobber på ¨helsefabrikken¨, det er jo samme type pasienter som vi jobber med hver dag. I gamle dager lå de på rekke og rad på oppvåkningsfasen vår. Ingen dag blir den andre lik, ettersom det er mennesker vi arbeider med. Det er fint å jobbe i team, da finnes det alltid noen å diskutere med, eller spørre i tilfelle jeg lurer på noe.

Det blir ikke kjedelig. Jeg jobber sammen med masse flotte folk, med høy arbeidsmoral og et felles ønske om å nå målsettinger

På et sykehus er det ofte turnusarbeid  som er det primære arbeidsforholdet. Det betyr også at det er stor variasjon på en arbeidsdag. Minst 1/3 består av  kirurgisk sengepost, som betyr at hovedfokuset er nøye observasjon av den nyopererte hjerte pasienten, forteller han.

-Avdelingen i seg selv er liten, man jobber tett på sine kollegaer, og man blir sånn sett godt kjent. Det er positivt, fordi at nattevakt kanskje ikke alltid er så gøy å gå på, så tenker jeg at; nå skal jeg på jobb med hun eller han, det blir hyggelig, det blir en bra vakt!

Vi er opptatt av å ha et godt rykte og at pasienten skal ha et best mulig opphold hos oss

Jørgen forteller videre om arbeidsmiljø og mener at det var stor forskjell på å jobbe for det offentlige til å komme til daværende Feiringklinikken, der han først begynte.

-Vi har kontinuerlige allmøter med informasjon om LHLs balanse og  økonomi. Hvilke avtaler som er iverksatt og hva prognosen er per dags dato. Den vanlige ansatte er mye mer opptatt av hvordan det går for bedriften som helhet. Går vi i underskudd eller overskudd, oppsigelser eller ansettelser. Miljøet byr også inn til lett kontakt med andre folk, alle kjenner alle. Vi er opptatt av å ha et godt rykte og at pasienten skal ha et best mulig opphold hos oss.

- Hva er det som motiverer deg Jørgen, til å gjøre en godt jobb?

- Den gamle Feiringklinikken har vært på topp når pasienter har gitt score til sykehuset. Jeg vil at vi fremdeles skal være et sykehus der pasienten føler at de blir sett, og får det lille ekstra.

Jørgen velger noen vel valgte ord til framtidige jobbsøkere i LHL. Han sier;

Vær blid og imøtekommende. Du bør takle å jobbe tett sammen med dine kollegaer. Samt at du  ønsker  å gjøre pasientenes opphold best mulig.

Jørgen Matti Reistad