Hopp direkte til innhold

Hjertesvikt – økende forekomst og behov for bedre behandling

Hjertesvikt er en potensielt livstruende tilstand der hjertet ikke kan pumpe nok blod rundt i kroppen. Til tross for at omkring 100 000 nordmenn lider av hjertesvikt og antallet forventes å øke ytterligere etter hvert som befolkningen blir eldre, er oppmerksomheten rundt sykdommen liten.

Og til tross for betydelige framskritt i behandling av andre sykdommer, har det ikke vært nye, vesentlige gjennombrudd i behandlingen av akutt hjertesvikt de siste 20 årene.

Hjertesvikt kan deles inn i to ulike former, akutt og kronisk hjertesvikt. Den akutte formen inntrer raskt mens den kroniske tilstanden kommer gradvis som et resultat av lengre tids slitasje. Hjerteinfarkt, angina pectoris, høyt blodtrykk, medfødt hjertefeil, hjerteflimmer og alkoholisme kan være årsaker eller medvirkende årsaker til hjertesvikt.

Forekomsten av hjertesvikt vil øke etter hvert som det blir flere eldre. Sykdommen har høy sykelighet og høy dødelighet og medfører redusert livskvalitet. Av personer over 74 år har ca. 10 prosent hatt en sviktperiode eller har kronisk svikt. Dødeligheten ved kronisk hjertesvikt er betydelig, og høyere hos eldre enn hos yngre pasienter. I en studie fra Canada var ett års dødelighet ca 25 prosent i aldersgruppen 65-74 år og vel 35 prosent over 75 år. Dette er mer enn ved mange vanlige kreftformer. Om lag en tredel av alle hjertesviktpasienter legges årlig inn på sykehus. Hjertesviktbehandling koster samfunnet betydelige beløp.

Vi har i dag god kjennskap til andre hjerte- og karsykdommer For eksempel har forekomsten og dødelighet av hjerteinfarkt har gått kraftig ned de siste 30 årene. Det er et resultat av både forebygging, gode medisiner og god behandling. Med eldrebølgen og livsstilutfordringer kan vi forvente en markert økning i antall pasienter med hjertesvikt i årene som kommer. Derfor må samfunnet nå, slik vi har fått på andre områder, få økt kunnskap om og innsats mot hjertesvikt. Hver enkelt må selv bidra til forebygging gjennom en sunn livsstil.

LHLs landsmøte krever at personer med hjertesvikt må få bedre hjelp. Leger må være mer oppmerksomme på symptomer slik at flere får riktig diagnose og rask behandling. Det må etableres flere sykepleierdrevne hjertesviktpoliklinikker. Erfaringsvis bidrar dette til å redusere innleggelser i sykehus betraktelig. Hjertesviktpasienter må få rett til fysioterapi. Det må også bevilges mer forskning på behandling av hjertesvikt og legemiddelindustrien må øke innsatsen for å finne nye medisiner.

Mange pasienter har sammen med hjertesvikt også høyt blodtrykk, diabetes, kols, øyesykdommer med mer. Tiltak mot hjertesvikt er derfor avgjørende for store gruppers livskvalitet.

En alvorlig og potensielt livstruende tilstand som rammer opp mot 2 prosent av befolkningen må nå tas på alvor!

Uttalelsen er vedtatt på LHLs landsmøte 31. oktober – 2. november 2014