Hopp direkte til innhold

Regjeringen bryter rehabiliteringsløfter

Bilde av en pasient som er hos rehabilitering på en benk hos en fysioterapaut.
Helse handler ikke bare om fravær av sykdom. Helse handler om å kunne være aktiv og delta i samfunnet. Et stort antall mennesker i Norge kunne hatt et langt bedre liv hvis de hadde fått den rehabiliteringen de har behov for.

– LHL er skuffet over at regjeringen og helse- og omsorgsminister Bent Høie ikke leverer en opptrappingsplan for rehabilitering som lovet, sier generalsekretær i LHL, Frode Jahren.

– Det er nødvendig at en slik plan kommer, men også dette statsbudsjettet viser at politikerne nok en gang ikke prioriterer rehabiliteringen slik alle i festtaler er enig om er nødvendig, fastslår Jahren.

Han påpeker at LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, i forbindelse med statsbudsjettet for inneværende år ga Høie ros for at han varslet opptrappingsplanen.

– Derfor er det ekstra skuffende at vi må konstatere at det heller ikke i år blir en opptrappingsplan, og det er vanskelig å stole på lovnadene som nå legges fram om en plan i 2016, sier Jahren.

Høyre har i opposisjon lagt fram forslag i Stortinget om opptrappingsplan for rehabilitering. Dette var i 2006.

– Den forrige regjeringen fikk rettmessig kritikk fra opposisjonen på dette området. Da er det skuffende at de ikke selv leverer. Senest 13. november i 2014 svarte Høie bekreftende på et skriftlig spørsmål fra representant Olaug V. Bollestad om regjeringen vil legge fram en opptrappingsplan i 2015, forteller Jahren.

Kolspasienter er en annen gruppe som Høie har hatt engasjement for, men som ikke prioriteres i statsbudsjettet.

– Som leder i helse- og omsorgskomiteen, fremmet Høie et svært godt begrunnet forslag der han ba Stoltenberg-regjeringen legge fram en kolsstrategi. For kolssyke er det mange ugjorte oppgaver, sier Jahren.

– Blant annet er det fortsatt behov for et sterkt initiativ for tidlig påvisning av kols. Det er fortsatt betydelige mangler når det gjelder oppfølging og rehabilitering i kommunene. Rehabiliteringen ved sykehusene er redusert i omfang de senere år, uten at det er etablert tilbud i kommunene. Palliasjonstilbud for alvorlig kolssyke burde vært etablert på linje med det som har skjedd i kreftomsorgen.

En gledelig nyhet er lovnader knyttet til nye medisiner for behandling av høyt kolesterol og hjertesvikt, og å sikre en ordning som gjør at legemidlene kommer i bruk med refusjon.

– Disse medisinene vil bety mye for mange. Hjertesvikt er en svært vanlig lidelse blant eldre og nye medisiner er godt nytt. Vi håper arbeidet i departementet går raskt slik at de som har behov, får tatt medisinene i bruk, sier Jahren.

Regjeringen la i dag, 7. oktober 2015, frem statsbudsjettet for 2016. 

Les mer om statsbudsjettet 2016 her.