Hopp direkte til innhold

Regjeringen bryter rehabiliteringsløfter

– LHL er skuffet over at regjeringen og helse- og omsorgsminister Bent Høie ikke leverer en opptrappingsplan for rehabilitering som lovet, sier generalsekretær i LHL, Frode Jahren.

– Det er nødvendig at en slik plan kommer, men også dette statsbudsjettet viser at politikerne nok en gang ikke prioriterer rehabiliteringen slik alle i festtaler er enig om er nødvendig, fastslår Jahren.

rehabilitering av pasient

Helse handler ikke bare om fravær av sykdom. Helse handler om å kunne være aktiv og delta i samfunnet. Et stort antall mennesker i Norge kunne hatt et langt bedre liv hvis de hadde fått den rehabiliteringen de har behov for.

Han påpeker at LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, i forbindelse med statsbudsjettet for inneværende år ga Høie ros for at han varslet opptrappingsplanen.

– Derfor er det ekstra skuffende at vi må konstatere at det heller ikke i år blir en opptrappingsplan, og det er vanskelig å stole på lovnadene som nå legges fram om en plan i 2016, sier Jahren.

Høyre har i opposisjon lagt fram forslag i Stortinget om opptrappingsplan for rehabilitering. Dette var i 2006.

– Den forrige regjeringen fikk rettmessig kritikk fra opposisjonen på dette området. Da er det skuffende at de ikke selv leverer. Senest 13. november i 2014 svarte Høie bekreftende på et skriftlig spørsmål fra representant Olaug V. Bollestad om regjeringen vil legge fram en opptrappingsplan i 2015, forteller Jahren.

Kolspasienter er en annen gruppe som Høie har hatt engasjement for, men som ikke prioriteres i statsbudsjettet.

– Som leder i helse- og omsorgskomiteen, fremmet Høie et svært godt begrunnet forslag der han ba Stoltenberg-regjeringen legge fram en kolsstrategi. For kolssyke er det mange ugjorte oppgaver, sier Jahren.

– Blant annet er det fortsatt behov for et sterkt initiativ for tidlig påvisning av kols. Det er fortsatt betydelige mangler når det gjelder oppfølging og rehabilitering i kommunene. Rehabiliteringen ved sykehusene er redusert i omfang de senere år, uten at det er etablert tilbud i kommunene. Palliasjonstilbud for alvorlig kolssyke burde vært etablert på linje med det som har skjedd i kreftomsorgen.

En gledelig nyhet er lovnader knyttet til nye medisiner for behandling av høyt kolesterol og hjertesvikt, og å sikre en ordning som gjør at legemidlene kommer i bruk med refusjon.

– Disse medisinene vil bety mye for mange. Hjertesvikt er en svært vanlig lidelse blant eldre og nye medisiner er godt nytt. Vi håper arbeidet i departementet går raskt slik at de som har behov, får tatt medisinene i bruk, sier Jahren.

Regjeringen la i dag, 7. oktober 2015, frem statsbudsjettet for 2016. 

Les mer om statsbudsjettet 2016 her.