Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Statsbudsjettet 2015: Prioriterer ikke helse

– Vi kan konstatere at helse ikke er prioritert i regjeringens budsjett, til tross for at det fikk stor plass i valgkampen i fjor. Siv Jensen trekker fram syv satsingsområder, og helse er ikke blant dem, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL.

Regjeringen få likevel noe ros fra LHL.

LHL har lenge jobbet for å øke bagatellgrensen for medisiner og vi er derfor fornøyd med at grensen er økt betydelig. Det vil gi pasienter raskere tilgang på viktige medisiner, sier Jahren.

Han er også fornøyd med at regjeringen varsler en opptrappingsplan for rehabilitering, men ser ingen grunn til å juble før planen ligger på bordet og det følger med penger i budsjettet for 2016.

– Rehabilitering er helseområdet alle snakker varmt om, men ingen prioriterer. Vi må imidlertid ta regjeringen på ordet og ser fram til at opptrappingsplanen legges fram, sier Jahren og inviterer Høie til tett dialog med LHL og andre pasientorganisasjoner i arbeid med en slik plan.

På vegne av de opp mot 400 000 menneskene i Norge som har kols, er Jahren derimot skuffet.

– Bent Høie foreslo selv i forrige stortingsperiode at den daværende regjeringen skulle legge fram en kolsstrategi. Han viste stort engasjement for kols, men i regjering har vi ikke sett det samme engasjementet. 100 000 nordmenn har diagnosen kols, og det anslås at så mange som 300 000 har sykdommen uten å ha fått en diagnose. Omfanget av sykdommen er økende, og det høye antallet udiagnostiserte er bekymringsfullt. En kolsstrategi er nødvendig for å intensivere arbeidet med å forebygge, diagnostisere og behandle denne folkesykdommen, sier Jahren.

Jahren mener også at regjeringen kunne hatt en mer offensiv folkehelsepolitikk.

– Vi vet at sosial ulikhet i helse øker. Dette skjer allerede fra barndommen, noe som bekreftes i barnevekststudien som ble publisert tidligere i år. Mens vektøkningen har stagnert hos tredjeklassingene generelt, har vekten økt hos barn i familier med lav sosioøkonomisk status. Skolen er nøkkelen i møtet med dette problemet, og derfor er gratis frukt og grønt til skolebarn og fysisk aktivitet hver dag i alle klassetrinn tiltak som vi mener må på plass.

Arbeidet mot tobakk er også vesentlig i folkehelsearbeidet. Jahren er glad for at regjeringen har et mål om et tobakksfritt samfunn, men mener det bør tidfestet slik at man har et konkret mål å jobbe mot.

For ytterligere kommentarer: 

  • Tommy Skar, kommunikasjonssjef, LHL, tlf.: 905 06 449
  • Frode Jahren, generalsekretær, LHL, tlf.: 911 31 944

Publisert 08.10.2014