Hopp direkte til innhold

Venter fortsatt på økt innsats mot kols

LHL er glad for at regjeringen styrker sykehusenes økonomi, men etterlyser også av denne regjeringen økt innsats på kolsområdet.

Finansminister Siv Jensen har lagt frem regjeringens tilleggsproposisjon for statsbudsjettet 2014.

SivJensenStortinget_800px.jpg

– Det er bra at veksten også skal omfatte rehabilitering. Videre er det fornuftig at regjeringen foreslår å bruke 300 millioner kroner mer til økt aktivitet hos private for å redusere ventetidene, sier generalsekretær Frode Jahren i LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

Det varsles at det i oppdragsdokumentene for 2014 vil bli stilt krav om at de regionale helseforetakene i større grad skal gjøre bruk av private aktører. Regjeringen viser til at kapasitet som kan realiseres innenfor eksisterende avtaler og anskaffelsesregelverk skal raskt utnyttes og at de private skal sikres forutsigbarhet og langsiktighet ved gjennomføring av anskaffelser.

– Dette er viktige signaler som følges opp, sier Jahren.

Med utgangspunkt i at det nå er rundt 400 000 mennesker med kols, hadde LHL ønsket tydelige signaler på hvordan helse- og omsorgsminister Bent Høie og Høyre vil følge opp sin offensive holdning fra Stortinget om hva som må gjøres på kolsområdet og for de kolssyke.

LHL er opptatt av en bedre tannhelse, og registrerer at regjeringen vil gi et løft i støtten til behandling til personer med store tannhelseproblemer, men merker seg at dette dessverre vil gå på bekostning av den nye ordningen med gratis tannhelseundersøkelse for eldre på 75 år og over, som det foreslås å avvikle.

LHL beklager også at regjeringen foreslår å avvikle ordningen med gratis frukt og grønt i ungdomsskoler og kombinerte skoler fra og med høsten 2014.

– Dette er å gå i feil retning, sier Jahren.

For ytterligere kommentarer:

Kontakt generalsekretær i LHL, Frode Jahren, mobil 911 31 944.