Hopp til innhold


Kontakt oss

LHLs hovedkontor i Oslo

Besøksadresse:
Storgt. 33 A, 6. etg.
0155 Oslo
Telefon: 22 79 90 00
Faks: 22 22 50 37
Org.nr: 940 190 738
Postadresse:
Postboks 8768, Youngstorget
0028 Oslo
Kontonummer:
9041 69 00069


Alle ansatte ved hovedkontoret

 

LHL-klinikkenes hovedkontor i Oslo

Besøksadresse:
Storgt. 33 A, 6. etg.
0155 Oslo
Telefon: 22 79 91 00
Fax: 22 22 38 33
Org.nr: 940 190 738
Postadresse:
Postboks 8766, Youngstorget
0028 Oslo
 

Henvendelser medlemskap og gaver

Henvendelser angående gaver og medlemskap i LHL (adresseendring, verving, dødsfall o.l.), kontakt oss på telefon 22 79 90 00.

E-post-adresser