Hopp direkte til innhold

Kurs og seminarer

LHL har et stort og variert tilbud av kurs for tillitsvalgte og frivillige i LHL - og for helsepersonell.

Mange kurs

I 2017 gjennomførte LHL 1 766 kurs med 50 366 timer. Totalt 14 369 medlemmer og andre interesserte deltok på ett av våre kurs.

Lokalt er det ofte flest trimkurs, hobbykurs og andre typer aktiviseringskurs. Fylkeskursene er ofte knyttet opp mot organisasjonstema og interessepolitikk, men også kurs og samlinger der formålet er erfaringsutveksling og nettverksbygging kombinert med sosialt fellesskap.

Ta kontakt med lokallaget ditt for nærmere informasjon om kurs der du bor.

Tillitsvalgte og frivillige

LHLs administrasjon gjennomfører mange landsdekkene kurs hvert år for frivillige (tillitsvalgte, studieledere, likemenn) i LHL. Vi holder kurs om drift av lokallagene, organisasjonskurs med aktuelle tema og ikke minst triminstruktørkurs. Alle nye tillitsvalgte får tilbud om organisasjonsopplæring gjennom kursene "LHL – vår organisasjon".

"KursAdmin" - vårt elektroniske verktøy

Alle studieforbund i Norge har felles administrasjons- og rapporteringsverktøy. Studieleder i laget (eller den som har ansvaret for studiearbeidet) kan få tilgang til programmet. Kontakt Ragnhild Rørvik på e-post ragnhild.rorvik@lhl.no

Registrert bruker:
logg på KursAdmin

Studieforbundet Funkis

LHL er tilknyttet studieforbundet Funkis. De administrerer utbetaling av tilskudd fra det offentlige. Kurs i LHLs regi (lokal- og fylkeslag, LHL sentre, administrasjonen og interessegrupper) skal meldes inn og rapporteres til Funkis for å få støtte.

Funkis:
Torggt. 10, 0181 Oslo. Telefon: 06315. E-post: fs@funkis.no Hjemmeside: www.funkis.no