Hopp direkte til innhold

Digital brukerveiledning til LHLs landsmøte

Slik deltar du på LHLs digitale landsmøte.

For å delta på LHL sitt digitale landsmøte 2021 vil du bruke to systemer:

  1. Zoom: sørger for lyd og bilde på din PC.
  2. Voter: sørger for selve møtedeltakelsen, innlegg, avstemninger og endringsforslag.

Observatører skal ikke logge inn, men kan følge møtet på LHLs nettsider.

Sjekkliste

Det må benyttes 2 stk enheter for å delta på det digitale landsmøtet, gjerne PC i kombinasjon med smarttelefon (iPad og lignende kan også benyttes). Vi anbefaler PC til å følge landsmøtet med lyd og bilde (Zoom).

Du trenger kun nettleser, internett og strøm.

Husk:

  • Strømkontakt og strømtilkobling der du skal sitte
  • Mikrofon og videokamera skal være avslått

Sjekk:

  • at du har nok ro rundt deg og kan sitte uforstyrret
  • at du har tilgang på det du trenger av bevertning (vann/kaffe etc.) 
  • at internettdekningen fungerer og er stabil

Brukerstøtte

Telefon 21 67 22 27

Logg inn i møtet og vær klar i god tid. Det er åpent for innlogging en time for møtestart – du får i god tid tilsendt lenke for deltakelse i møtet

Bruk ditt fulle navn og delegatnummer i lenken du får for å delta i møtet.

Talerliste: Du melder deg på talerlista via Voter på telefon/nettbrett, ikke via håndsopprekning i Zoom. 

Du må skru på mikrofonen og kameraet når du får ordet fra ordstyrer

Avstemning og endringsforslag: Vi bruker "Voter" på telefon/nettbrett til avstemninger og innsending av endringsforslag. Det blir test og veiledning fra dirigentene når vi skal votere.

Verktøy

Voter

Vi bruker det nettbaserte systemet Voter til å stemme over forslag under landsmøtet. Her kan du også tegne deg til talerlisten, og sende inn endringsforslag.

https://lhl.voter.no/?

Zoom

Zoom er et digitalt møteverktøy som brukes til videomøte (tilsvarende Microsoft Teams og andre). Du får tilsendt egen lenke for deltakelse på landsmøtet.

Du bruker Zoom i din nettleser, eller du kan velge å laste ned og installere Zoom.