Hopp direkte til innhold

Møte med LHL ble et vendepunkt

- LHL har gitt meg noe i livet, sier Pramode Agarwal, som nå er likemann på Aker sykehus etter at han selv fikk hjelp på LHLs hjerte- og lungesenter i Oslo.

Pramode Agarwal er opprinnelig fra India, og har bodd i Norge i over 30 år. Men denne historien starter i Australia. Pramode Agarwal ble hjertesyk i 1997. Da jobbet han som elektrooffiser om bord i et skip.

Jeg fikk et lite infarkt om bord i skipet, og ble sendt til sykehus. Der fikk jeg et større infarkt og jeg fikk satt inn stent. Jeg la merke til at det fantes en organisasjon der som het Australian Heart Foundation. På sykehuset hadde de foredrag om mat og levesett. Husker at jeg tenkte at det kanskje fantes en lignende organisasjon i Norge også, og at jeg ville ta kontakt når jeg kom hjem.

Det tok sin tid før han tok den kontakten. For på vei hjem til Norge ble han syk igjen og havnet på sykehus i Singapore. Vel hjemme i Norge kom han til undersøkelse ved Ullevål sykehus der de oppdaget at stenten nesten var tett. Etter å ha reåpnet stenten, fikk han bypassoperasjon noen måneder senere.

Jeg ville svært gjerne ha mer informasjon om sykdommen, vite mer enn hva travelt helsepersonell har tid til å snakke om. På sykehuset fant jeg ei brosjyre som fortalte om LHL. Men etter mine gjentatte sykdomsperioder ble jeg deprimert. Jeg ble rett og slett sittende hjemme i leiligheten.

Til tross for at jeg var skeptisk tok jeg til slutt kontakt med LHLs hjerte- og lungesenter i Oslo. Det ble vendepunktet. På hjerte- og lungesenteret traff jeg mennesker som hadde tid til å snakke med meg. Det betydde mye å få komme til et slikt sted. Å snakke med andre, være sammen og komme i godt humør. Her trimmer jeg og har lært meg mine egne grenser for hva jeg tåler. Og hver torsdag har vi flott lunsj, smiler han.

I dag er Pramode Agarwal likemann ved Aker sykehus, og er med i prosjektet Det nye LHL. – For meg er det veldig oppmuntrende å være til nytte for andre. LHL har gitt meg noe i livet som jeg kan ta med meg videre.

Publisert 08.12.2009