Hopp direkte til innhold
Birger N. Lærum

Spesialist i barnesykdommer, indremedisin og lungesykdommer

Birger N. Lærum

birger.laerum@lhl.no

Birger N. Lærum er virksomhetsdirektør og overlege i LHL og 1. amanuensis ved UiB, har doktorgrad innen astma og allergi og har forsket på kols, astma, cystisk fibrose og lungeinfeksjoner. Han har også ledet Nasjonalt register for kols. Birger har bred klinisk erfaring med barn og voksne, respirasjonssvikt og respirasjonsfysiologi.