Hopp direkte til innhold

Politisk arbeid

Politisk påvirkning har lang tradisjon i LHL og er en grunnstein i organisasjonen. Det overordende målet er likestilling og deltakelse, livsglede, meningsfylt liv og solidaritet, nasjonalt så vel som internasjonalt.

Et bedre liv

LHL er en medlemsbasert, ideell og helhetlig helseorganisasjon med over 52 000 medlemmer. Kombinasjonen av 250 lokallag, klinikker og sykehusdrift gir LHL en unik mulighet til å følge opp pasienter og pårørende før, under og etter behandling. Gjennom forskning, politisk påvirkning, folkeopplysning, profesjonell behandling og tett oppfølging har LHL siden 1943 bidratt til å gi folk et bedre liv. Det skal vi fortsette med.