Hopp direkte til innhold

LHLs studiearbeid

En presentasjon av hva studiearbeid er, ulike typer studiearbeid, studieleders rolle og oppgaver, Funkis og krav til studiearbeidet.

Presentasjonen er laget som et verktøy for alle i LHL som ønsker å holde en presentasjon for de som trenger informasjon om studiearbeidet vårt.

Innhold i presentasjonen er blant annet:

  • Hva er studiearbeid, og hvorfor skal LHL drive studieabeid
  • Ulike typer studiearbeid og krav til innmelding, rapportering og gjennomføring
  • Studiearbeid lokalt i LHL og studieleders rolle og oppgaver
  • Studieforbundet Funkis
  • KursAdmin
  • Økonomi i studiearbeidet

Last ned presentasjonen av studiearbeidet i LHL per 2017.

Har du spørsmål eller kommentarer til presentasjonen, eller forslag til forbedringer eller oppdatering?
Ta kontakt på e-post: post@lhl.no, eller se kontaktpersoner her.